Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  48
 3. Reviewed
  144
 4. All
  192
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 192

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

1 Een nieuw ticket (%{ticket}) is toegewezen aan %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

1 Een nieuw niet-toegewezen ticket (%{ticket}) is ontvangen. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

1 Een nieuw ticket (%{ticket}) is ontvangen. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

1 Deze e-mail wordt verzonden vanaf een 'geen antwoord' adres, klik %{1:hier om een reactie achter te laten.} Approve this translation

Forgot your site

1 Uw site vergeten Approve this translation

Forgot your site? We can help!

1 Uw site vergeten? Wij kunnen u helpen! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

1 Hier is een lijst van alle UserVoice-sites waarop u beheerder bent. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

1 Hier is een lijst van alle UserVoice-sites waarop u een profiel hebt. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Welkom bij UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

1 %{user} heeft %{ticket_count} tickets aan u toegewezen. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

1 %{user} plaatste %{ticket_count} tickets in %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

1 Uw idee is samengevoegd: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

2 Idee samengevoegd Approve this translation

%{name} via %{company}

2 %{name} via %{company} Approve this translation

Please confirm your email address

2 Bevestig uw e-mailadres Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Om uw profiel op %{1:name} met een wachtwoord te beveiligen, %{2:klikt u hier om uw e-mailadres te bevestigen} en volg daarna de instructies. Approve this translation

here

1 hier Approve this translation

ranked

1 ranked Approve this translation

only showing first 100

1 alleen de eerste 100 resultaten worden getoond Approve this translation

Captured by %{agent}

Opgepakt door %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via ticket #%{num}: %{subject} Approve this translation

Via %{url}

1 Via %{url} Approve this translation

feedback added

1 feedback toegevoegd Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Een idee dat u steunt (%{idea_link}) is samengevoegd met een soortgelijk idee: Approve this translation

Thank you for your feedback.

1 Bedankt voor uw feedback. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

1 %{num} stem is aan u geretourneerd. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

1 %{num} stemmen zijn aan u geretourneerd. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

1 %{link:Geef feedback op andere ideeën} om ons te helpen beslissen wat te bouwen. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Bekijk alle %{n} event(s) in browser Approve this translation

No activity

1 Geen activiteit Approve this translation

Manage your views and notifications

Bekijk uw schermen en notificaties Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

U kunt instellen welke activiteit u wenst te ontvangen voor elk van uw persoonlijke schermen. Approve this translation

to

1 naar Approve this translation

Merged in:

1 Samengevoegd in: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Afmelden voor dit scherm Approve this translation

Your data export is ready

Uw geëxporteerde gegevens staan klaar Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Gebruik de onderstaande link(s) om uw gegevens te downloaden: Approve this translation

Click here to visit the forum

1 Klik hier om het forum te bezoeken Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Hartelijk dank voor uw aanvraag voor UserVoice %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Een idee dat u heeft gesteund is gesloten. Approve this translation

An idea you support has been updated

Een idee dat u steunt is gesloten. Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Een idee dat u volgt is gesloten. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Als u het ontvangen van deze e-mails wilt stoppen kunt u %{link:uw steun van dit idee verwijderen}. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Als u het ontvangen van deze e-mails wilt stoppen kunt u %{link:zich afmelden}. Approve this translation

Please reset your password

Stel alstublieft uw wachtwoord opnieuw in Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Deze link brengt u naar een pagina waar u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Approve this translation

Click here to change your password

Klik hier om uw wachtwoord te wijzigen Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} heeft u uitgenodigd voor UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Een link naar de oudere versie van deze export is hieronder opgenomen. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Als u hierbij een aantal processen hebt gebouwd, kunt u deze bijwerken met de nieuwe versie hierboven. Approve this translation