Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  47
 3. Reviewed
  117
 4. All
  164
 5. Health
Displaying all 47

Please reset your password

Stel alstublieft uw wachtwoord opnieuw in Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Deze link brengt u naar een pagina waar u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Approve this translation

Click here to change your password

Klik hier om uw wachtwoord te wijzigen Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} heeft u uitgenodigd voor UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Een link naar de oudere versie van deze export is hieronder opgenomen. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Als u hierbij een aantal processen hebt gebouwd, kunt u deze bijwerken met de nieuwe versie hierboven. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Deze oudere versie van de export is na 12 december 2016 niet langer beschikbaar. Approve this translation

Data import

Gegevens invoer Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Jouw %{object_type} invoer is voltooid. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 record is succesvol geïmporteerd. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} records werden succesvol geïmporteerd. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 record is niet geïmporteerd. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} records werden niet geïmporteerd. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 record werd genegeerd na een niet-validatie. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} records werden genegeerd na een falen van validatie. Approve this translation

Status Update:

Status update: Approve this translation

No captured text.

Geen ingevoerde tekst. Approve this translation

User erasure and access report

Gebruikersverwijdering en toegangsrapport Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Deze gebruikers hebben zichzelf verwijderd van uw UserVoice-site Approve this translation

These users have exported their feedback data

Deze gebruikers hebben hun feedbackgegevens geëxporteerd Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Actie vereist om door te gaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens Approve this translation

Feedback added %{text}

Feedback toegevoegd %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

gaf feedback %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Als u een profiel of account wilt verwijderen, raadpleegt u onze handleiding %{link:hier} . Approve this translation

Internal Status Update:

Interne Status Update: Approve this translation

Manage your notifications settings

Beheer uw instellingen voor meldingen Approve this translation

New feedback

Nieuwe feedback Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 record is succesvol verwijderd. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} records zijn succesvol verwijderd. Approve this translation

Create an account

Account aanmaken Approve this translation

No profile with this address

Geen profiel met dit adres Approve this translation

You recently requested a password reset for:

U hebt onlangs een wachtwoordherstel aangevraagd voor: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

We hebben ons systeem gecontroleerd en er is geen beheerdersprofiel met dit e-mailadres ingeschakeld Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Als u een beheerdersprofiel op dit UserVoice-account hebt, controleert u het e-mailadres dat u gebruikt om u aan te melden. Het is mogelijk dat uw beheerdersprofiel is ingesteld met een ander e-mailadres. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Probeert u in te loggen als beheerder? Controleer het e-mailadres nogmaals. Het is mogelijk dat uw beheerdersprofiel is ingesteld met een ander e-mailadres. Approve this translation

voters

kiezers Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

De interne status is bijgewerkt op een idee waarvoor u feedback van klanten hebt verzameld. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

De interne status is bijgewerkt op een idee dat u volgt. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Je hebt gevangen %{count}%{object_name} voor dit idee: Approve this translation

piece of feedback

feedback Approve this translation

pieces of feedback

stukjes feedback Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

De status is bijgewerkt op een idee waarvoor u feedback van klanten hebt verzameld voor: Approve this translation

Access request to UserVoice

Toegangsverzoek aan UserVoice Approve this translation

Just want help getting logged into the admin console? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Wilt u alleen hulp bij het inloggen op de beheerdersconsole? Neem contact met ons op door ons Helpcentrum te bezoeken, %{1:feedback.uservoice.com} . Hier vindt u ook nuttige artikelen over onze kennisbank en kunt u feedback geven. Approve this translation

Unsure what could be the issue? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Weet u niet zeker wat het probleem zou kunnen zijn? Neem contact met ons op door ons Helpcentrum te bezoeken, %{1:feedback.uservoice.com} . Hier vindt u ook nuttige artikelen over onze kennisbank en kunt u feedback geven. Approve this translation

Reminder!

Herinnering! Approve this translation

Final Reminder!

Laatste herinnering! Approve this translation