Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  37
 3. Reviewed
  125
 4. All
  162
 5. Health
Displaying all 37

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} heeft u uitgenodigd voor UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Een link naar de oudere versie van deze export is hieronder opgenomen. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Als u hierbij een aantal processen hebt gebouwd, kunt u deze bijwerken met de nieuwe versie hierboven. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Deze oudere versie van de export is na 12 december 2016 niet langer beschikbaar. Approve this translation

Data import

Gegevens invoer Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Jouw %{object_type} invoer is voltooid. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 record is succesvol geïmporteerd. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} records werden succesvol geïmporteerd. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 record is niet geïmporteerd. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} records werden niet geïmporteerd. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 record werd genegeerd na een niet-validatie. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} records werden genegeerd na een falen van validatie. Approve this translation

Status Update:

Status update: Approve this translation

No captured text.

Geen ingevoerde tekst. Approve this translation

User erasure and access report

Gebruikersverwijdering en toegangsrapport Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Deze gebruikers hebben zichzelf verwijderd van uw UserVoice-site Approve this translation

These users have exported their feedback data

Deze gebruikers hebben hun feedbackgegevens geëxporteerd Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Actie vereist om door te gaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens Approve this translation

Feedback added %{text}

Feedback toegevoegd %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

gaf feedback %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Als u een profiel of account wilt verwijderen, raadpleegt u onze handleiding %{link:hier} . Approve this translation

Internal Status Update:

Interne Status Update: Approve this translation

Manage your notifications settings

Beheer uw instellingen voor meldingen Approve this translation

New feedback

Nieuwe feedback Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 record is succesvol verwijderd. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} records zijn succesvol verwijderd. Approve this translation

voters

kiezers Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

De interne status is bijgewerkt op een idee waarvoor u feedback van klanten hebt verzameld. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

De interne status is bijgewerkt op een idee dat u volgt. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Je hebt gevangen %{count}%{object_name} voor dit idee: Approve this translation

piece of feedback

feedback Approve this translation

pieces of feedback

stukjes feedback Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

De status is bijgewerkt op een idee waarvoor u feedback van klanten hebt verzameld voor: Approve this translation

Access request to UserVoice

Toegangsverzoek aan UserVoice Approve this translation

turn on images

zet afbeeldingen aan Approve this translation

Reminder!

Herinnering! Approve this translation

Final Reminder!

Laatste herinnering! Approve this translation