1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  341
 3. Reviewed
  526
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

4 %{application} uygulaması için fişiniz iptal edildi. Approve this translation

Deny

3 Reddet Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook geçici olarak çalışmıyor gibi görünüyor. Lütfen bir süre sonra yeniden deneyin. Approve this translation

Authorize Application

3 Uygulamaya izin verin Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

3 %{name} isimli uygulama UserVoice verilerinize erişim ve güncelleme yetkisi istiyor. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

5 Üzgünüz, oturumunuz açılamadı. Tekrar oturum açmayı deneyin. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Facebook üzerinden oturum açmak istiyorsanız e-posta anonim olamaz. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Facebook üzerinden geçerli bir e-posta adresi sağlamanız gerekir. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

%{name} UserVoice profilinize erişebilsin mi? Approve this translation

Allow access

1 Erişime izin ver Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID kimlik doğrulaması başarısız oldu: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

%{provider} OpenID kimlik doğrulama sağlayıcısı şu an kullanılamıyor Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Bu yöntemle yalnızca yöneticiler giriş yapabilir. Lütfen başka bir şekilde giriş yapın. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Bu %{provider} Hesap iyi değil, doğrulanmış bir e-posta adresi yok. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Bunun için üzgünüz, giriş yapamadık. Lütfen tekrar deneyin. Approve this translation

started

5 başladı Approve this translation

I suggest you ...

Şunu öneririm… Approve this translation

Terms of service

2 Kullanım koşulları Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonelik planında başka etki alanı adı kullanılamıyor. Approve this translation

does not belong to subdomain

3 alt etki alanına ait değil Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Bu forum kapatılmış. Daha fazla oy kullanılamaz. Approve this translation

planned

2 planlanmış Approve this translation

duplicate

1 çoğalt Approve this translation

Password confirmation

1 Parola onayı Approve this translation

other

4 diğer Approve this translation

Activity

Etkinlik Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

%{account_name} için Müşteri Görüşleri Approve this translation

under review

inceleme altında Approve this translation

declined

4 reddedildi Approve this translation

Enter your idea

Fikrinizi yazın Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

'%{host}' yerine '%{resolves_to}' çözümleniyor. DNS ayarlarınızı denetleyin. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

çözümlenemiyor. DNS değişikliklerinin güncellenmesi 72 saat kadar sürebilir. %{link} Approve this translation

Change Password

Parola Değiştir Approve this translation

completed

3 tamamlandı Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Forumu kendi alan adınızda yayınlayabilirsiniz ( örneğin forum.alanadiniz.com) Bu sayede marka kimliğinizin devamlılığını sağlar ve alan adınız altına kullanıcı tarafından yaratılmış içerek ekleyerek SEO açısından fayda sağlarsınız Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Herhangi bir kayıt gerekli olmadan UserVoice için sitenizden Kişisel kullanıcılar geçiş sorunsuz. Bu büyük geri bildirim vermeye engel düşürür. Kişisel kullanıcıların profilleri ve avatarları UserVoice içine daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için entegre edilebilir. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Her seçmen) destekledikleri fikir harcamak forum başına 10 oy (verilir. Bu güçler insanları daha kaliteli geri bildirim verimleri kendi üst fikirlerini odaklanmak. Eğer oy her seçmen bazında forum başına alır sayısını ayarlayabilirsiniz Bu seçenekle. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Bazı şeylerin özel tartışılması gerekir. Bir forumu email adresine veya email alan adına veya açılmış ortak oturum'a göre sınırlayabilirsiniz. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Müşterilerinizin bile sitenizde bıraktım bilmek gerekmez. Yapılandırın UserVoice tasarım (üstbilgi, altbilgi ve CSS) mevcut-ve-hissi veren maç. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Çoklu destek seçeneği 7/24 atanmış üyelik yönetimini de içerir. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Çoğu kullanıcı genel bilgi formuna sahip ve takımlar içlerinde bir başlık ile ayrıntılı ek forum yapabilirler. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL şifreleme verilerinizi güvenli tutacak. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} özelliği geçerli planınızda bulunmuyor. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Oy sahtekarlığı dedektörü, nasıl çalışır üzerine ayrıntılı bir denetim ekler. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Uygulama Eki Approve this translation

Crowdsourced moderation

yavaşlamış kitle kaynağı Approve this translation

My tickets

Biletlerim Approve this translation

Everyone else

Başka herkes Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Görüşleri Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategoriler sizin forumların içinde fikirleri düzenlemeniz için izin verir. Kullanıcılar hangi fikrin onlara ait olduğunu ve ne zaman önerildiğini seçebilirler. Approve this translation