Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  14
 3. Reviewed
  99
 4. All
  113
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 113

%{num} related idea

1 %{num} soortgelijk idee Approve this translation

%{num} related ideas

1 %{num} soortgelijke ideeën Approve this translation

Matches for '%{query}'

1 Overeenkomsten voor '%{query}' Approve this translation

searching

3 zoeken Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

1 Op dit moment kunnen we uw stem niet indienen. Approve this translation

No articles or ideas available

3 Geen artikelen of ideeën beschikbaar Approve this translation

No articles available

4 Geen artikelen beschikbaar Approve this translation

No ideas available

4 Geen ideeën beschikbaar Approve this translation

Send another message

1 Stuur nog een bericht Approve this translation

Idea is closed

3 Idee is gesloten Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

1 Sorry, we konden uw verzoek niet versturen. Approve this translation

Choose a File

2 Kies een bestand Approve this translation

Remove

2 Verwijderen Approve this translation

Remove Attachment

2 Bijlage verwijderen Approve this translation

Please sign in

1 Log eerst in Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

1 Whoops! Vul alsjeblieft alle verplichte velden in voordat u verder gaat. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

1 Oeps! U probeert een bestand te uploaden dat te groot is. Voeg alsjeblieft een kleiner bestand toe en probeer het opnieuw. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

1 Maak een wachtwoord aan om uw profiel te beveiligen. U ontvangt een bevestigingse-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te kunnen maken. Approve this translation

Your email is unconfirmed

1 Uw e-mailadres is nog niet bevestigd Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

1 Beveilig uw profiel met een wachtwoord om toegang te krijgen Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

1 Probleem met de servercommunicatie! Probeer het alsjeblieft opnieuw. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

1 U dient eerst de gebruiksvoorwaarden te accepteren om door te kunnen gaan Approve this translation

Close window

2 Venster sluiten Approve this translation

Post another idea

1 Plaats nog een idee Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

1 U krijgt uw stemmen terug zodra uw ideeën worden gesloten door een beheerder. Approve this translation

Error! Try again.

2 Fout! Probeer het opnieuw. Approve this translation

Saving

1 Bezig met opslaan... Approve this translation

Saved

2 Opgeslagen Approve this translation

Passwords must match

2 Wachtwoorden moeten overeenkomen Approve this translation

Your password has been updated

1 Uw wachtwoord is bijgewerkt Approve this translation

Sent!

2 Verzonden! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

1 Let op, u hebt nu geen stemmen meer over voor dit forum. U krijgt weer stemmen terug zodra uw ideeën worden gesloten door een beheerder. Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

1 Sorry, we konden uw idee niet toevoegen omdat u geen stemmen meer hebt. Approve this translation

I still want to send a message

1 Ik wil nog steeds een bericht sturen Approve this translation

No results found

1 Er zijn geen resultaten gevonden Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

1 We hebben %{1:artikelen} gevonden die u misschien sneller kunnen helpen dan het verzenden van een bericht. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

1 We hebben %{1:artikelen} en %{2:verwante ideeën} gevonden die u misschien sneller kunnen helpen dan het verzenden van een bericht. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

1 We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

1 Controleer uw inbox en klik op de link in de bevestigingsmail. %{resend} Approve this translation

More matches

1 Meer resultaten Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Uw e-mail adres heeft geen toegang tot dit forum. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

2 Oh-oh! Cookies zijn uitgeschakeld. Schakel cookies in en vernieuw deze pagina of klik op de volgende link voor directe toegang tot het feedback forum %{forum_link}. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} ranked Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Weet u zeker dat u uw idee wilt wissen? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Omdat andere mensen dit idee steunen, kunt u deze niet verwijderen. U kunt uzelf echter verwijderen van dit idee en het zal worden aangeduid met 'Anoniem'. Weet u zeker dat u zichzelf van dit idee wilt verwijderen? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

We hebben %{1:betrekking ideeën} gevonden die u wellicht wilt bekijken. Approve this translation

Voted!

1 Gestemd! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

We zullen u updates sturen voor dit idee Approve this translation

Your password has been reset

Je wachtwoord is gereset Approve this translation