Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  13
 3. Reviewed
  68
 4. All
  81
 5. Health
Displaying all 13

Your password has been reset

Je wachtwoord is gereset Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

We hebben je net een e-mail gestuurd naar %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Klik op de link om een ​​wachtwoord te maken, kom dan hier terug en log in. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Wij hebben wijzigingen aangebracht om onze beveiliging te verhogen en uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Approve this translation

Required Consent

Vereiste toestemming Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Ik ga akkoord met de opslag van mijn e-mailadres, naam en IP-adres. Deze informatie en eventuele feedback die ik geef, kunnen worden gebruikt om productbeslissingen te informeren en om me op de hoogte te houden van product-updates. (U kunt op elk gewenst moment afmelden.) Approve this translation

Sign in to give feedback

Log in om feedback te geven Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vul een geldig e-mailadres in. Approve this translation

Please enter a password.

Voer een wachtwoord in alstublieft. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Weet je zeker dat je je bijlage wilt verwijderen? Approve this translation

%{num} voter

%{num} kiezer Approve this translation

%{num} voters

%{num} kiezers Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Log in om feedback te geven Approve this translation