Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  26
 3. Reviewed
  74
 4. All
  100
 5. Health
Displaying all 26

No results found

Ingen resultater fundet Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Vi har fundet %{1:artikler,} der kan hjælpe dig hurtigere end at sende en besked. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Vi har fundet %{1:artikler} og %{2:beslægtede ideer,} der kan hjælpe dig hurtigere end at sende en besked. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Vi vender tilbage til dig snarest Approve this translation

More matches

Flere kampe Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Din e-mail-adresse har ikke adgang til dette forum. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookies er deaktiveret. Gå feedback forum direkte på %{forum_link} eller aktivere cookies i din browser-indstillinger og opdatere denne side. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} rangeret Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Da andre mennesker støtter denne idé, kan du ikke slette den. Men du kan fjerne dig selv fra denne idé, og det vil være forbundet med 'Anonym' Er du sikker på du vil fjerne dig selv fra denne idé? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Vi har %{1:konstateret, vedrører idéer,} som du måske ønsker at tjekke ud. Approve this translation

Voted!

Stemt! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Vi sender dig opdateringer på denne idé Approve this translation

Required Consent

Påkrævet samtykke Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Jeg accepterer opbevaringen af min e-mailadresse, navn og IP-adresse. Denne information og enhver form for feedback jeg giver må bruges til at fremme produktbeslutninger og til at varsle mig om produktopdateringer. (Du kan framelde dig når som helst.) Approve this translation

Thanks!

Tak! Approve this translation

Sign in with

Log ind med Approve this translation

Sign in to give feedback

Log ind for at give feedback Approve this translation

Please enter a valid email address.

Indtast venligst en gyldig e-mailadresse. Approve this translation

Please enter a password.

Indtast venligst et kodeord. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Dette er et privat forum. Log ind med en godkendt profil for at få adgang. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Er du sikker på, at du vil slette din vedhæftet fil? Approve this translation

%{num} voter

%{num} vælgere Approve this translation

%{num} voters

%{num} vælgere Approve this translation

We're glad you're here

Vi er glade for at du er her Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Log ind for at give feedback Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Vi kunne ikke indsende din score på nuværende tidspunkt. Approve this translation