1. Untranslated
  520
 2. Needs Review
  0
 3. Reviewed
  347
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

Ви відмінили токен для %{application} Approve this translation

Deny

Відмовити Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Судячи зі всього, Facebook на даний момент недоступний. Спробуйте пізніше. Approve this translation

Authorize Application

Авторизація програми Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Додаток %{name} хоче мати доступ і можливість зміни Ваших даних у UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

На жаль, Ви не змогли увійти. Спробуйте знову. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Якщо ви хочете увійти в систему через Facebook, Ваша адреса електронної пошти не може бути анонімною. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Вам необхідно вказати коректну електронну адресу через Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Надати доступ %{name} до вашого облікового запису UserVoice Approve this translation

Allow access

Дозволити доступ Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID авторизація була невдалою: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID провайдер для %{provider} в даний момент не доступний Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

not translated

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

not translated

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

not translated

started

1 розпочато Approve this translation

I suggest you ...

1 Я пропоную вам ... Approve this translation

Terms of service

Умови використання Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

тарифний план не містить доменних псевдонімів Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не належить до піддомену Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Цей форум закрито. Більше не можна тут голосувати. Approve this translation

planned

1 заплановано Approve this translation

duplicate

1 дублікат Approve this translation

Password confirmation

1 Підтвердження паролю Approve this translation

other

1 інше Approve this translation

Activity

Активність Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Відгуки клієнтів на %{account_name} Approve this translation

under review

1 розглядається Approve this translation

declined

1 відхилено Approve this translation

Enter your idea

Висловіть вашу ідею Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

вказує на '%{resolves_to}' замість '%{host}'. Перевірте налаштування DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не знайдено. Розпоширення змін DNS може зайняти до 72 годин. %{link} Approve this translation

Change Password

not translated

completed

1 завершено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Налаштуйте форум на Ваш особистий домен (напр. feedback.yourdomain.ua). Збережіть Ваш корпоративний стиль і додайте ваги в пошукових системах завдяки користувальницькому контенту на Вашому домені. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Ваші користувачі зможуть без зусиль переходити з Вашого сайту на UserVoice без реєстрації. Це значно знижує бар'єр для зворотнього зв'язку. Профілі користувачів і аватари можуть бути легко інтегровані в UserVoice для більшої зручності. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Кожен учасник голосування отримує по 10 голосів (на форум) щоб витратити їх на ідеї, які вони підтримують. Це змушує людей зосередитись на своїй основній ідеї, що збільшує якість зворотнього зв'язку. За допомогою цієї опції Ви можете встановити кількість голосів, які виборець отримує на форум. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Деякі речі краще обговорювати в приватному порядку. Ви можете доступ до форуму через email-адресу, через домен email-адреси, або через Єдиний вхід. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Ваші клієнти навіть можуть не знати, що залишили свій сайт. Налаштовуйте дизайн свого UserVoice (заголовки, підвали і CSS) щоб вони виглядали так само, як і свій сайт. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Різноманітні варіанти підтримки, також включаючи цілодобове спеціальне управління рахунком. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Більшість рахунків мають один форум для загальних ідей і створюють додаткові форуми для поглиблених тем між Вашими користувачами і командою сайту. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL шифрування захистить Ваші дані. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Послуга %{feature_name} недоступна у Вашому поточному тарифному плані. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Детальний контроль над детектором фальсифікацій голосів. Approve this translation

iPhone Plugin

Плагін для iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Краудсорсинґова модерація Approve this translation

My tickets

Мої тікети Approve this translation

Everyone else

Всі інші Approve this translation

Feedback Tab Widget

Закладка віджета зворотнього зв'язку Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Категорії дозволяють організовувати ідеї на Вашому форумі. Користувачі можуть вибрати, до якої категорії належить їхня ідея, коли пропонують нову. Approve this translation