1. Untranslated
  465
 2. Needs Review
  0
 3. Reviewed
  384
 4. All
  849
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 849

Crowdsourced moderation

Краудсорсинґова модерація Approve this translation

Fully Customizable Design

Дизайн, який повністю налаштовується Approve this translation

My tickets

Мої тікети Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Даний домен вже зайнятий. Будь-ласка, зв'яжіться зі службою підтримки, якщо вважаєте що це помилка. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Повний контроль над вмістом, доступом і зберіганням даних. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ідеї запропоновані, і в результаті голосування вони зверху. Approve this translation

Everyone else

Всі інші Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Безшовна інтеграція і повний контроль над Вашими сайтами. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Закладка віджета зворотнього зв'язку Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Категорії дозволяють організовувати ідеї на Вашому форумі. Користувачі можуть вибрати, до якої категорії належить їхня ідея, коли пропонують нову. Approve this translation

See %{link}

Див. %{link} Approve this translation

Advanced Security

Розширена безпека Approve this translation

is invalid

1 є не вірним(ою) Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Інтегруйте UserVoice прямо до Вашого сайту. Approve this translation

all values need to be unique

усі значення повинні бути унікальні Approve this translation

Advanced management

Розширене керування Approve this translation

Pre-moderation

Попередня модерація Approve this translation

Single Sign-On documentation

Документація по Єдиному входу Approve this translation

You don't have access to this.

У Вас не має прав для доступу сюди. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Побудуйте свій бренд, знайомлячись з Вашою аудиторією. Approve this translation

Email must be present.

1 Email повинен бути. Approve this translation

Our basic forum

Наш звичайний форум Approve this translation

Restrict access by IP

Обмежити доступ по ІР Approve this translation

Full custom design

Повністю індивідуальний дизайн Approve this translation

you need to have at least one value

2 повинно бути хоч одне значення Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Незабаром! Інтеграція UserVoice у Ваших додатках iPhone. Approve this translation

Integration

Інтеграція Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Дякуємо за підтвердження Вашої електронної адреси. Будь-ласка, створіть пароль для захисту Вашого облікового запису. Approve this translation

already has an outstanding invitation

уже має запрошення Approve this translation

Your UserVoice URL

Ваша UserVoice адреса Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Надати доступ до закритого форуму цілим доменам електронної пошти (напр. *.yourdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Обмежити доступ по домену email Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Розширені налаштування боротьби з фальсифікаціями голосувань Approve this translation

ID of Forum

ID форуму Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Автоматично замінює лайки на '*****'. (Поки що тільки англійські) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Не підтверджено: Вам необхідно підтвердити Вашу електронну адресу для отримання сповіщень. %{resend} Approve this translation

For small groups

Для невеликих груп Approve this translation

Respond to ideas

Відповідь на ідеї Approve this translation

Email must be valid.

Email повинен бути коректним. Approve this translation

is an admin

є адміністратором Approve this translation

Lite Design Customization

Полегшене налаштування дизайну Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Надати доступ до закритого форуму конкретним IP адресам (напр., Ваші внутрішній мережі). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Не підтверджено: Ви повинні підтвердити Вашу електронну адресу для отримання сповіщень або створення паролю. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Легко об'єднати ідеї, які повторюються. (Голоси обох ідей буде також об'єднано.) Approve this translation

Full integration

Повна інтеграція Approve this translation

Our best value!

Наша найкраща ціна! Approve this translation

spam

спам Approve this translation

Customize voting

Налаштувати голосування Approve this translation

Domain aliasing

Прикріплення свого домену Approve this translation

White labeled

White labeled Approve this translation