Emails

 1. Untranslated
  106
 2. Needs Review
  0
 3. Reviewed
  86
 4. All
  192
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 192

Data export

Експорт даних Approve this translation

No

Ні Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Ви отримали дане повідомлення, так як слідкуєте за Approve this translation

new comment

новий коментар Approve this translation

new ticket

новий тікет Approve this translation

An idea you follow has been updated

Ідея, за якою Ви слідкуєте, була оновлена Approve this translation

Click here to claim your invitation and create your profile

Натисніть тут для підтвердження запрошення і створення Вашого облікового запису Approve this translation

Status update

Оновлення статусу Approve this translation

new ideas

нові ідеї Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

Ваш запит на доступ до %{name} на %{sitename} було схвалено. Approve this translation

Close

Закрити Approve this translation

Click here to create your admin profile

Натисніть тут для створення профілю адміністратора Approve this translation

Re

Відповідь Approve this translation

Reset your password

Скинути пароль Approve this translation

Admin response

Відповідь адміністратора Approve this translation

On %{date} at %{time} %{from} wrote:

%{from} написав(ла) %{date} в %{time}: Approve this translation

Welcome!

Ласкаво просимо! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

Відповідь адміністратора: '%{title}' Approve this translation

Your access request has been denied

Ваш запит на отримання доступу відхилено Approve this translation

Anonymous

1 Анонім Approve this translation

more

більше Approve this translation

New idea

not translated

Delete

Видалити Approve this translation

Yes

Так Approve this translation

from

від Approve this translation

Mark as Spam

ВІдмітити як спам Approve this translation

powered by UserVoice

працює на UserVoice Approve this translation

new idea

нова ідея Approve this translation

new tickets

нові тікети Approve this translation

Create a password

Створити пароль Approve this translation

This email notification was intended for %{email}

Це сповіщення було адресовано %{email} Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

Ваш обліковий запис було виключено, і також відключена можливість відповіді на тікети. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Повторно активувати обліковий запис} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Можливість відповіді на справи була відключена Approve this translation

Create a password for your profile!

Створити пароль для Вашого профілю! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Натисніть тут, щоб увійти і додати пароль Approve this translation

No status

not translated

No Status

not translated

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

not translated

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

not translated

%{num} ideas imported

not translated

Import completed

Імпорт завершено Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

not translated

%{user} replied to ticket %{ticket}:

not translated

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

not translated

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

not translated

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

not translated

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

not translated

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

not translated

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

not translated