Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  117
 3. Reviewed
  198
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 117

Are you sure?

Esti sigur? Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} idea)

%{user} : %{filter} (%{num} Ideea) Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} ideas)

%{user} : %{filter} (%{num} idei) Approve this translation

New comments

Noi comentarii Approve this translation

ranked

clasat pe locul Approve this translation

terms of service

termeni de serviciu Approve this translation

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

În cazul în care o idee similară există deja, puteți sprijini și comenta pe ea. Approve this translation

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

În cazul în care nu există, de a putea posta ideea ta, astfel încât ceilalți pot suporta. Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on.

Toate ideile care le-ați sprijinit sau comentat. Approve this translation

All the ideas you've supported.

Toate ideile care le-ați sprijinit. Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on across all forums.

Toate ideile care le-ați sprijinit sau au comentat pe la toate forumurile. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Mai multe informații despre răspunsul la %{suggestion} Approve this translation

Enter your current password

Introduceti parola curenta Approve this translation

Your new password must contain

Noua dvs. parolă trebuie să conțină Approve this translation

At least 8 characters

Cel puțin 8 caractere Approve this translation

At least 1 lower-case letter

Cel puțin o literă mică Approve this translation

At least 1 upper-case letter

Cel puțin o literă de majuscule Approve this translation

At least 1 number

Cel puțin un număr Approve this translation

At least 1 special character

Cel puțin un caracter special Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Nu vă faceți griji, puteți genera un nou link de resetare a parolei aici: Approve this translation

Comments are closed

Comentariile sunt închise Approve this translation

Email notifications for customer feedback

Notificări prin e-mail pentru feedbackul clienților Approve this translation

Export my data

Exportați datele mele Approve this translation

All the ideas supported by people at %{account_name}

Toate ideile susținute de oameni la %{account_name} Approve this translation

Consent confirmation

Consimțământ confirmat Approve this translation

ANY STATUS

ORICE STATUT Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Acum suntem obligați să avem consimțământul de a stoca date cu caracter personal. Deoarece aveți deja date stocate pe acest site, selectați unul dintre următoarele: Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Rețineți că dacă nu selectați o opțiune, vi se va solicita să ștergeți profilul dvs. de feedback și informațiile personale Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Sunt de acord} cu %{link:termenii serviciului} . Approve this translation

Opens in new window

Se deschide în fereastră nouă Approve this translation

Thanks!

Mulțumiri! Approve this translation

ANY CATEGORY

ORICE CATEGORIE Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Utilizatorii noi și care se întorc se pot conecta la UserVoice Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Trimiteți notificări prin e-mail pentru ideile pe care le susțineți Approve this translation

Your idea was submitted. Thanks for your feedback!

Ideea dvs. a fost trimisă. Vă mulțumim pentru feedback-ul dumneavoastră! Approve this translation

Please enter a password.

Introduceți o parolă. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Această idee nu mai poate fi editată. Approve this translation

Update idea

Actualizați ideea Approve this translation

An error occurred while saving the comment

A apărut o eroare la salvarea comentariului Approve this translation

(Edited by admin)

(Editat de admin) Approve this translation

Jump to Another Forum

Salt la alt forum Approve this translation

Edit notification settings

Editați setările de notificare Approve this translation

Settings and activity

Setări și activitate Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Traduceți idei și comentarii Approve this translation

Choose language:

Alege limba: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Sigur doriți să ștergeți atașamentul? Approve this translation

There was an error during translation

A apărut o eroare în timpul traducerii Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Ștergeți ideea %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Editează ideea %{suggestion} Approve this translation