Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  38
 3. Reviewed
  122
 4. All
  160
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 160

Via %{url}

1 Via %{url} Approve this translation

feedback added

1 feedback toegevoegd Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Een idee dat u steunt (%{idea_link}) is samengevoegd met een soortgelijk idee: Approve this translation

Thank you for your feedback.

1 Bedankt voor uw feedback. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

1 %{num} stem is aan u geretourneerd. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

1 %{num} stemmen zijn aan u geretourneerd. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

1 %{link:Geef feedback op andere ideeën} om ons te helpen beslissen wat te bouwen. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Bekijk alle %{n} event(s) in browser Approve this translation

No activity

1 Geen activiteit Approve this translation

Manage your views and notifications

Bekijk uw schermen en notificaties Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

U kunt instellen welke activiteit u wenst te ontvangen voor elk van uw persoonlijke schermen. Approve this translation

to

1 naar Approve this translation

Merged in:

1 Samengevoegd in: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Afmelden voor dit scherm Approve this translation

Your data export is ready

Uw geëxporteerde gegevens staan klaar Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Gebruik de onderstaande link(s) om uw gegevens te downloaden: Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Hartelijk dank voor uw aanvraag voor UserVoice %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Een idee dat u heeft gesteund is gesloten. Approve this translation

An idea you support has been updated

Een idee dat u steunt is gesloten. Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Een idee dat u volgt is gesloten. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Als u het ontvangen van deze e-mails wilt stoppen kunt u %{link:uw steun van dit idee verwijderen}. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Als u het ontvangen van deze e-mails wilt stoppen kunt u %{link:zich afmelden}. Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} heeft u uitgenodigd voor UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Een link naar de oudere versie van deze export is hieronder opgenomen. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Als u hierbij een aantal processen hebt gebouwd, kunt u deze bijwerken met de nieuwe versie hierboven. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Deze oudere versie van de export is na 12 december 2016 niet langer beschikbaar. Approve this translation

Data import

Gegevens invoer Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Jouw %{object_type} invoer is voltooid. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 record is succesvol geïmporteerd. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} records werden succesvol geïmporteerd. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 record is niet geïmporteerd. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} records werden niet geïmporteerd. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 record werd genegeerd na een niet-validatie. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} records werden genegeerd na een falen van validatie. Approve this translation

Status Update:

Status update: Approve this translation

No captured text.

Geen ingevoerde tekst. Approve this translation

User erasure and access report

Gebruikersverwijdering en toegangsrapport Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Deze gebruikers hebben zichzelf verwijderd van uw UserVoice-site Approve this translation

These users have exported their feedback data

Deze gebruikers hebben hun feedbackgegevens geëxporteerd Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Actie vereist om door te gaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens Approve this translation

Feedback added %{text}

Feedback toegevoegd %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Als u een profiel of account wilt verwijderen, raadpleegt u onze handleiding %{link:hier} . Approve this translation

Internal Status Update:

Interne Status Update: Approve this translation

Manage your notifications settings

Beheer uw instellingen voor meldingen Approve this translation

New feedback

Nieuwe feedback Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 record is succesvol verwijderd. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} records zijn succesvol verwijderd. Approve this translation

voters

kiezers Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

De interne status is bijgewerkt op een idee waarvoor u feedback van klanten hebt verzameld. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

De interne status is bijgewerkt op een idee dat u volgt. Approve this translation