1. Untranslated
  1608
 2. Needs Review
  27
 3. Reviewed
  339
 4. All
  1974
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1974

Platinum

Platinwm Approve this translation

Save

Arbed Approve this translation

Gold

Aur Approve this translation

is only valid for Beta accounts

yn ddilys yn unig am gyfrifon Beta Approve this translation

Description

Disgrifiad Approve this translation

Single Sign On

Llofnodi Unigol Approve this translation

Custom Design

Dylunio Unswydd Approve this translation

Comment

Gadael sylw Approve this translation

Profile Integration

Integreiddio Proffil Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} yn ôl Approve this translation

Email Support

Cefnogaeth ebost Approve this translation

Title

Teitl Approve this translation

Tin

Tun Approve this translation

optional

dewisol Approve this translation

Admin

Gwein Approve this translation

Open Source Projects

Prosiectau Ffynhonnell Agored Approve this translation

Update

Diweddaru Approve this translation

White Labeled

gyda Label Gwyn Approve this translation

Forums

Fforymau Approve this translation

Forum

Fforwm Approve this translation

Categories

Categoriau Approve this translation

Free

Am ddim Approve this translation

Comments

Sylwadau Approve this translation

Domain Aliasing

Rhoi Alias i Barth Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Os gwelwch %{image} uchod mae'n golygu naill ai nad oes gennych Gafatar ar gyfer y cyfeiriad ebost hwnnw neu nad yw wedi raddio'n G. Cewch un am ddim ar %{link}. Approve this translation

Send

Anfon Approve this translation

Feedback

Adborth Approve this translation

Phone Support

Cefnogaeth Ffôn Approve this translation

Silver

Arian Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Tynnwyd $%{amount} o'ch cerdyn credyd Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Diolch am ddefnyddio UserVoice Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

Eich anfoneb gan UserVoice am %{domain} Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Ewch i %{link} i ddiweddaru eich gwybodaeth cerdyn credyd ac fe driwn ni eto! Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

ANFONEB yw hwn am eich cyfrif UserVoice Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

Ni allodd UserVoice brosesu eich cerdyn credyd %{credit_card}. Approve this translation

SUMMARY

CRYNODEB Approve this translation

%{n} votes

%{n} pleidlais Approve this translation

Appearance

not translated

Your Company Name

Enw eich Cwmni Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Os caiff ei gwirio, dim ond defnyddwyr awdurdodedig fydd yn gweld y fforwm hon. Approve this translation

Time

Amser Approve this translation

Export to Excel

Allforio i Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Cau'r fforwm yn awtomatig am: Approve this translation

Site

Safle Approve this translation

Default

Diofyn Approve this translation

Phone number

Rhif ffôn Approve this translation

Next

Nesaf Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Roedd gwallau yn atal arbed hwn Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Caniatau i ddefnyddwyr ofyn am fynediad i'r fforwm hon Approve this translation