1. Untranslated
  1611
 2. Needs Review
  25
 3. Reviewed
  273
 4. All
  1909
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1909

Description

Disgrifiad Approve this translation

Comment

Gadael sylw Approve this translation

Deleted

Dilewyd Approve this translation

Spam

Sbam Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} yn ôl Approve this translation

Forums

Fforymau Approve this translation

Forum

Fforwm Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Os gwelwch %{image} uchod mae'n golygu naill ai nad oes gennych Gafatar ar gyfer y cyfeiriad ebost hwnnw neu nad yw wedi raddio'n G. Cewch un am ddim ar %{link}. Approve this translation

Send

Anfon Approve this translation

Credit card billed

Biliwyd y cerdyn credyd Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Mae'r tâl hwn am eich cyfrif tan %{date}. Cewch fil eto bryd hynny am y mis nesaf. Approve this translation

From %{start} to %{end}

O %{start} i %{end} Approve this translation

Amount PAID

Swm a DALWYD Approve this translation

Price

Pris Approve this translation

SUMMARY

CRYNODEB Approve this translation

%{n} votes

%{n} pleidlais Approve this translation

Your Company Name

Enw eich Cwmni Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Os caiff ei gwirio, dim ond defnyddwyr awdurdodedig fydd yn gweld y fforwm hon. Approve this translation

Time

Amser Approve this translation

Export to Excel

Allforio i Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Cau'r fforwm yn awtomatig am: Approve this translation

Default

Diofyn Approve this translation

Phone number

Rhif ffôn Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

General Settings

Gosodiadau Cyffredinol Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Roedd gwallau yn atal arbed hwn Approve this translation

User

Defnyddiwr Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Caniatau i ddefnyddwyr ofyn am fynediad i'r fforwm hon Approve this translation

Organization URL

URL y sefydliad Approve this translation

upgrade

uwchraddio Approve this translation

This is a private forum

Fforwm breifat yw hon Approve this translation

What is this

Beth yw hyn? Approve this translation

Not spam

Nid sbam Approve this translation

Failure

Methiant Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Nodi fel sbam Approve this translation

Welcome Message

Neges Groeso Approve this translation

Moderation

Canoli Approve this translation

Details

Manylion Approve this translation

Created

Crewyd Approve this translation

Links

Dolenni Approve this translation

Delete this forum

Dileu'r fforwm hon Approve this translation

By default, sort ideas by

Fel diofyn, didol syniadau yn ôl Approve this translation

Create

Creu Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Mae alias parth angen CNAME unswydd Cofnod DNS Approve this translation

%{n} vote

%{n} pleidlais Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

e.e., Sut gallwn ni wella Acme? Approve this translation

Dashboard

not translated

manage authorized users

not translated

name

enw Approve this translation