Admin Console

 1. Untranslated
  1802
 2. Needs Review
  26
 3. Reviewed
  475
 4. All
  2303
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2303

Unconfirmed: %{resend}

Heb ei gadarnhau%{resend} Approve this translation

Platinum

Platinwm Approve this translation

Save

Arbed Approve this translation

Gold

Aur Approve this translation

Status

Statws Approve this translation

is only valid for Beta accounts

yn ddilys yn unig am gyfrifon Beta Approve this translation

Description

Disgrifiad Approve this translation

Single Sign On

Llofnodi Unigol Approve this translation

Custom Design

Dylunio Unswydd Approve this translation

Comment

Gadael sylw Approve this translation

Deleted

Dilewyd Approve this translation

Profile Integration

Integreiddio Proffil Approve this translation

Settings

Gosodiadau Approve this translation

Search

Chwilio Approve this translation

vote

pleidleisiwch Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} yn ôl Approve this translation

Email Support

Cefnogaeth ebost Approve this translation

Title

Teitl Approve this translation

Tin

Tun Approve this translation

optional

dewisol Approve this translation

Category

Categori Approve this translation

Email

Ebost Approve this translation

Admin

Gwein Approve this translation

Open Source Projects

Prosiectau Ffynhonnell Agored Approve this translation

Update

Diweddaru Approve this translation

White Labeled

gyda Label Gwyn Approve this translation

Forums

Fforymau Approve this translation

Forum

Fforwm Approve this translation

Open ideas

Agor syniadau Approve this translation

Re-send email confirmation

Ail-anfonwch y cadarnhad ebost Approve this translation

Free

Am ddim Approve this translation

Comments

Sylwadau Approve this translation

Domain Aliasing

Rhoi Alias i Barth Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Os gwelwch %{image} uchod mae'n golygu naill ai nad oes gennych Gafatar ar gyfer y cyfeiriad ebost hwnnw neu nad yw wedi raddio'n G. Cewch un am ddim ar %{link}. Approve this translation

Send

Anfon Approve this translation

Privacy Policy

Polisi Preifatrwydd Approve this translation

Feedback

Adborth Approve this translation

Phone Support

Cefnogaeth Ffôn Approve this translation

Silver

Arian Approve this translation

Click here to upgrade your account:

Clicia yma i uwchraddio dy gyfrif Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Tynnwyd $%{amount} o'ch cerdyn credyd Approve this translation

Credit card billed

Biliwyd y cerdyn credyd Approve this translation

The UserVoice Team

Tîm UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Diolch am ddefnyddio UserVoice Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

CWESTIYNAU NEU BRYDERON? Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

Eich anfoneb gan UserVoice am %{domain} Approve this translation

Deny

Gwadu Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Ewch i %{link} i ddiweddaru eich gwybodaeth cerdyn credyd ac fe driwn ni eto! Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Mae'r tâl hwn am eich cyfrif tan %{date}. Cewch fil eto bryd hynny am y mis nesaf. Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

ANFONEB yw hwn am eich cyfrif UserVoice Approve this translation