1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  392
 3. Reviewed
  437
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 829

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Tilføjer detaljeret kontrol over, hvordan stemmesvindelsdetektoren virker. Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced moderation Approve this translation

Fully Customizable Design

Fuldt Customiserbart Design Approve this translation

My tickets

Mine henvendelser Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Dette domæne-alias er allerede taget. Kontakt venligst support, hvis du mener, det er en fejl. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Fuld kontrol over indhold, adgang og opbevaring af data. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Idéer bliver foreslået og stemt til tops. Approve this translation

Everyone else

1 Alle andre Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Problemfri integration og fuldstændig kontrol over hvordan dit websted ser ud og føles. Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Feedback Tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorier giver dig mulighed for at organisere ideer inden for dine fora. Brugere kan vælge hvilken kategori deres idé tilhører når de foreslår ideer. Approve this translation

See %{link}

1 Se %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Avanceret sikkerhed Approve this translation

is invalid

er ugyldig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integrer UserVoice direkte på din hjemmeside. Approve this translation

all values need to be unique

1 alle værdier skal være unikke Approve this translation

Merge ideas

1 Flet ideer Approve this translation

Advanced management

Avanceret administration Approve this translation

Pre-moderation

1 Pre-moderation Approve this translation

Single Sign-On documentation

1 Single Sign-On dokumentation Approve this translation

You don't have access to this.

1 Du har ikke adgang til denne. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Byg dit brand, mens du kommet til at kende dit publikum. Approve this translation

Email must be present.

1 E-mail skal være til stede. Approve this translation

Our basic forum

Vores grundlæggende forum Approve this translation

Restrict access by IP

Begrænse adgangen af IP Approve this translation

Full custom design

Fuld custom design Approve this translation

you need to have at least one value

1 Du skal have mindst én værdi Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kommer snart! Integrere UserVoice indbygget i din iPhone apps. Approve this translation

Integration

1 Integration Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Tak fordi, du bekræftede din e-mailadresse. Opret et password for at beskytte din identitet. Approve this translation

already has an outstanding invitation

har allerede en invitation Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Din UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Yde støtte til privat forum adgang til hele e-mail-domæner (f.eks *. youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Begrænse adgangen via e-mail-domæne Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Avancerede valgsvindel indstillinger Approve this translation

ID of Forum

ID Forum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Erstatter automatisk krænkende ord med'*****'. (I øjeblikket kun på engelsk.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Ubekræftet: Du skal bekræfte din e-mail-adresse, før du kan modtage meddelelser på e-mail. %{resend} Approve this translation

For small groups

For mindre grupper Approve this translation

Respond to ideas

Reager på ideer Approve this translation

Email must be valid.

1 E-mail skal være gyldig. Approve this translation

is an admin

er admin Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Design Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Yde støtte til privat forum adgang til bestemte IP adresser (fx dit interne netværk). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Ubekræftet: Du skal bekræfte din e-mail-adresse, før du kan modtage meddelelser på e-mail eller oprette en adgangskode. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Flet to eksemplarer ideer med lethed. (Stemmer fra begge ideer kombineres.) Approve this translation

Full integration

Fuld integration Approve this translation

Our best value!

Vores bedste værdi! Approve this translation

spam

2 spam Approve this translation