1. Untranslated
  1448
 2. Needs Review
  315
 3. Reviewed
  216
 4. All
  1979
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1979

Unconfirmed: %{resend}

Niepotwierdzone: %{resend} Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

6 Ten email został już potwierdzony. Dziękujemy! Approve this translation

Platinum

Platynowe Approve this translation

Save

Zapisz Approve this translation

Gold

Złote Approve this translation

is only valid for Beta accounts

jest ważny tylko dla kont Beta Approve this translation

Description

2 Opis Approve this translation

Single Sign On

Pojedyncza rejestracja Approve this translation

Custom Design

Własny Wygląd Approve this translation

Comment

1 Komentarz Approve this translation

Profile Integration

Integracja Profilu Approve this translation

%{duration} ago

1 %{duration} temu Approve this translation

Email Support

Wsparcie email Approve this translation

Title

1 Tytuł Approve this translation

Tin

Blaszane Approve this translation

optional

2 opcjonalne Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

E-mail potwierdzający został wysłany ponownie. Approve this translation

Open Source Projects

Projekty Otwartego Oprogramowania Approve this translation

Update

Uaktualnij Approve this translation

White Labeled

Oznakowane na biało Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Forum

2 Forum Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

Re-send email confirmation

3 Wyślij ponownie email potwierdzający Approve this translation

Free

Darmowe Approve this translation

Comments

1 Komentarze Approve this translation

Domain Aliasing

1 Aliasy domen Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jeśli widzisz %{image} powyżej, oznacza to,że albo nie masz Grawatara dla tego adresu email, albo nie jest on sklasyfikowanym G. Tu pobierz go za darmo %{link}. Approve this translation

Send

Wyślij Approve this translation

Feedback

Zgłoszenia Approve this translation

Phone Support

Wsparcie telefoniczne Approve this translation

Silver

Srebrne Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

1 Twoja karta kredytowa została obciążona $ %{amount} Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

2 Dziękujemy za korzystanie z UserVoice. Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

1 Faktury z UserVoice dla %{domain} Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

1 Przejdź do %{link} zaktualizować informacje o karcie kredytowej, a my spróbujemy jeszcze raz! Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

1 To jest faktura na koncie UserVoice Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

1 UserVoice nie był w stanie przetworzyć %{credit_card}karty kredytowej. Approve this translation

SUMMARY

Streszczenie Approve this translation

%{n} votes

1 %{n} głosów Approve this translation

Appearance

1 Wygląd Approve this translation

Your Company Name

1 Nazwa firmy Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Jeśli zaznaczone, to forum będą widoczne tylko dla uprawnionych użytkowników Approve this translation

Time

1 Czas Approve this translation

Export to Excel

1 Eksportuj do programu Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Automatycznie zamknij na forum: Approve this translation

Site

Witryna Approve this translation

Default

Default Approve this translation

Phone number

1 Numer telefonu Approve this translation

Next

2 Następny Approve this translation