1. Untranslated
  1589
 2. Needs Review
  472
 3. Reviewed
  259
 4. All
  2320
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2320

Unconfirmed: %{resend}

Niepotwierdzone: %{resend} Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

6 Ten email został już potwierdzony. Dziękujemy! Approve this translation

Platinum

Platynowe Approve this translation

Sign in

4 Zaloguj się Approve this translation

Save

Zapisz Approve this translation

Gold

Złote Approve this translation

Status

3 Status Approve this translation

is only valid for Beta accounts

jest ważny tylko dla kont Beta Approve this translation

Description

2 Opis Approve this translation

Single Sign On

Pojedyncza rejestracja Approve this translation

Custom Design

Własny Wygląd Approve this translation

Comment

1 Komentarz Approve this translation

Deleted

Usunięty Approve this translation

Profile Integration

Integracja Profilu Approve this translation

Settings

4 Ustawienia Approve this translation

Search

3 Szukaj Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

vote

1 głos Approve this translation

%{duration} ago

1 %{duration} temu Approve this translation

Email Support

Wsparcie email Approve this translation

Title

1 Tytuł Approve this translation

Tin

Blaszane Approve this translation

optional

2 opcjonalne Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

E-mail potwierdzający został wysłany ponownie. Approve this translation

Category

1 Kategoria Approve this translation

Email

2 Email Approve this translation

Admin

3 Administrator Approve this translation

Open Source Projects

Projekty Otwartego Oprogramowania Approve this translation

Update

Uaktualnij Approve this translation

White Labeled

Oznakowane na biało Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Forum

2 Forum Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

Open ideas

1 Otwarte pomysły Approve this translation

Re-send email confirmation

3 Wyślij ponownie email potwierdzający Approve this translation

Free

Darmowe Approve this translation

Comments

1 Komentarze Approve this translation

Domain Aliasing

1 Aliasy domen Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jeśli widzisz %{image} powyżej, oznacza to,że albo nie masz Grawatara dla tego adresu email, albo nie jest on sklasyfikowanym G. Tu pobierz go za darmo %{link}. Approve this translation

Send

Wyślij Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Sign-in Successful

1 Zaloguj się Udana Approve this translation

Phone Support

Wsparcie telefoniczne Approve this translation

Silver

Srebrne Approve this translation

Click here to upgrade your account:

Kliknij tutaj, aby ulepszyć swoje konto: Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

1 Twoja karta kredytowa została obciążona $ %{amount} Approve this translation

Credit card billed

1 Karta kredytowa rozliczane Approve this translation

The UserVoice Team

Zespół UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

2 Dziękujemy za korzystanie z UserVoice. Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

1 Pytania lub wątpliwości? Approve this translation