1. Untranslated
  1528
 2. Needs Review
  513
 3. Reviewed
  270
 4. All
  2311
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2311

Unconfirmed: %{resend}

Niepotwierdzone: %{resend} Approve this translation

Platinum

Platynowe Approve this translation

Save

Zapisz Approve this translation

Gold

Złote Approve this translation

is only valid for Beta accounts

jest ważny tylko dla kont Beta Approve this translation

Single Sign On

Pojedyncza rejestracja Approve this translation

Custom Design

Własny Wygląd Approve this translation

Deleted

Usunięty Approve this translation

Profile Integration

Integracja Profilu Approve this translation

Spam

3 Spam Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

Uncategorized

1 Nieskategoryzowane Approve this translation

Email Support

Wsparcie email Approve this translation

Title

1 Tytuł Approve this translation

Tin

Blaszane Approve this translation

Open Source Projects

Projekty Otwartego Oprogramowania Approve this translation

Update

Uaktualnij Approve this translation

White Labeled

Oznakowane na biało Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Forum

2 Forum Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

Free

Darmowe Approve this translation

Domain Aliasing

1 Aliasy domen Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jeśli widzisz %{image} powyżej, oznacza to,że albo nie masz Grawatara dla tego adresu email, albo nie jest on sklasyfikowanym G. Tu pobierz go za darmo %{link}. Approve this translation

Send

Wyślij Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Sign-in Successful

1 Zaloguj się Udana Approve this translation

Phone Support

Wsparcie telefoniczne Approve this translation

Silver

Srebrne Approve this translation

Click here to upgrade your account:

Kliknij tutaj, aby ulepszyć swoje konto: Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

1 Twoja karta kredytowa została obciążona $ %{amount} Approve this translation

Idea held for approval

Pomysł oczekuje na zatwierdzenie Approve this translation

Approve

Zatwierdź Approve this translation

Unsubscribe

1 Anuluj subskrypcję Approve this translation

Credit card billed

1 Karta kredytowa rozliczane Approve this translation

The UserVoice Team

Zespół UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

2 Dziękujemy za korzystanie z UserVoice. Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

1 Pytania lub wątpliwości? Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

1 Faktury z UserVoice dla %{domain} Approve this translation

Ignore Flags

Zignoruj flagi Approve this translation

Deny

Odmawiaj Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

1 Przejdź do %{link} zaktualizować informacje o karcie kredytowej, a my spróbujemy jeszcze raz! Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

1 Opłata ta obejmuje swoim koncie do %{date}. Rachunek zostanie wystawiony ponownie w tym czasie na następny miesiąc. Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

1 To jest faktura na koncie UserVoice Approve this translation

From %{start} to %{end}

Od %{start} do %{end} Approve this translation

INVOICE

1 FAKTURA Approve this translation

commented on

2 skomentował Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

1 UserVoice nie był w stanie przetworzyć %{credit_card}karty kredytowej. Approve this translation

Thank you again for your business!

1 Dziękujemy za Twój biznes! Approve this translation

Amount PAID

1 Kwota wypłacona Approve this translation