1. Untranslated
  1486
 2. Needs Review
  260
 3. Reviewed
  163
 4. All
  1909
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1909

Description

2 Opis Approve this translation

Comment

1 Komentarz Approve this translation

Deleted

Usunięty Approve this translation

Spam

3 Spam Approve this translation

%{duration} ago

1 %{duration} temu Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Forum

2 Forum Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jeśli widzisz %{image} powyżej, oznacza to,że albo nie masz Grawatara dla tego adresu email, albo nie jest on sklasyfikowanym G. Tu pobierz go za darmo %{link}. Approve this translation

Send

Wyślij Approve this translation

Credit card billed

1 Karta kredytowa rozliczane Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

1 Opłata ta obejmuje swoim koncie do %{date}. Rachunek zostanie wystawiony ponownie w tym czasie na następny miesiąc. Approve this translation

From %{start} to %{end}

Od %{start} do %{end} Approve this translation

Amount PAID

1 Kwota wypłacona Approve this translation

Price

1 Cena Approve this translation

SUMMARY

Streszczenie Approve this translation

%{n} votes

1 %{n} głosów Approve this translation

Your Company Name

1 Nazwa firmy Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Jeśli zaznaczone, to forum będą widoczne tylko dla uprawnionych użytkowników Approve this translation

Time

1 Czas Approve this translation

Export to Excel

1 Eksportuj do programu Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Automatycznie zamknij na forum: Approve this translation

Default

Default Approve this translation

Phone number

1 Numer telefonu Approve this translation

Logo

1 Logo Approve this translation

General Settings

1 Ustawienia ogólne Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Były błędy, które uniemożliwiły to z oszczędności Approve this translation

User

1 Użytkownik Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Zezwalaj użytkownikom na żądanie dostępu do tego forum Approve this translation

Organization URL

Organizacja URL Approve this translation

upgrade

1 aktualizacja Approve this translation

This is a private forum

1 To jest prywatne forum Approve this translation

What is this

1 Co to jest Approve this translation

Not spam

To nie jest spam Approve this translation

Failure

Niepowodzenie Approve this translation

URL

1 URL Approve this translation

Mark as spam

1 Oznacz jako spam Approve this translation

Welcome Message

1 Wiadomość powitalna Approve this translation

Moderation

1 Moderacja Approve this translation

Details

1 Szczegóły Approve this translation

Created

Wykonawca Approve this translation

Links

1 Linki Approve this translation

Delete this forum

1 Usuń to forum Approve this translation

By default, sort ideas by

Domyślnie, sortowanie pomysłów Approve this translation

Create

Tworzenie Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

aliasing domeny wymaga własnego rekordu DNS CNAME Approve this translation

%{n} vote

%{n} głosowania Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

np. Jak możemy poprawić Acme? Approve this translation

Dashboard

Kokpit Approve this translation

manage authorized users

zarządzanie uprawnionych użytkowników Approve this translation

name

Nazwa Approve this translation