1. Untranslated
  1602
 2. Needs Review
  435
 3. Reviewed
  254
 4. All
  2291
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 2291

From %{start} to %{end}

Od %{start} do %{end} Approve this translation

INVOICE

1 FAKTURA Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

1 UserVoice nie był w stanie przetworzyć %{credit_card}karty kredytowej. Approve this translation

Thank you again for your business!

1 Dziękujemy za Twój biznes! Approve this translation

Amount PAID

1 Kwota wypłacona Approve this translation

Price

1 Cena Approve this translation

SUMMARY

Streszczenie Approve this translation

%{n} votes

1 %{n} głosów Approve this translation

Appearance

1 Wygląd Approve this translation

Message to users

1 Wiadomość dla użytkowników Approve this translation

Your Company Name

1 Nazwa firmy Approve this translation

Duplicates

1 Duplikaty Approve this translation

Spam filter

1 Filtr spamu Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Jeśli zaznaczone, to forum będą widoczne tylko dla uprawnionych użytkowników Approve this translation

e.g., This forum is closed.

1 np. To forum jest zamknięte. Approve this translation

Time

1 Czas Approve this translation

Export to Excel

1 Eksportuj do programu Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Automatycznie zamknij na forum: Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) users

Autoryzacja wszystkich Single Sign-On (SSO) użytkowników Approve this translation

Site

Witryna Approve this translation

Sort by newest

1 Sortuj od najnowszego Approve this translation

Default

Default Approve this translation

Phone number

1 Numer telefonu Approve this translation

Last active %{duration} ago

Ostatnia aktywność %{duration} temu Approve this translation

Next

2 Następny Approve this translation

Logo

1 Logo Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Były błędy, które uniemożliwiły to z oszczędności Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Zezwalaj użytkownikom na żądanie dostępu do tego forum Approve this translation

All

2 Wszystkie Approve this translation

%{num} note

%{num} notatka Approve this translation

Organization URL

Organizacja URL Approve this translation

upgrade

1 aktualizacja Approve this translation

This is a private forum

1 To jest prywatne forum Approve this translation

What is this

1 Co to jest Approve this translation

Not spam

To nie jest spam Approve this translation

%{num} notes

%{num} notatka Approve this translation

Failure

Niepowodzenie Approve this translation

Flagged as a duplicate by %{n} user(s)

Oznaczone jako duplikat przez użytkownika %{n} (s) Approve this translation

URL

1 URL Approve this translation

Mark as spam

1 Oznacz jako spam Approve this translation

Welcome Message

1 Wiadomość powitalna Approve this translation

%{n} people are waiting for your response

%{n} ludzie czekają na odpowiedź Approve this translation

Private forum

1 Prywatne forum Approve this translation

Moderation

1 Moderacja Approve this translation

Details

1 Szczegóły Approve this translation

Links

1 Linki Approve this translation

Delete this forum

1 Usuń to forum Approve this translation

Closes in %{time_in_words}

1 Zamyka w %{time_in_words} Approve this translation

Locks and archives the forum and all of its content. Users will no longer be able to see this forum, and it will not count against your limit.

Zamki i archiwa forum i wszystkich jego zawartości. Użytkownicy nie będą już w stanie zobaczyć tego forum, i nie będzie wliczane do limitu. Approve this translation

By default, sort ideas by

Domyślnie, sortowanie pomysłów Approve this translation