1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1679
 3. Reviewed
  226
 4. All
  1905
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1905

Save

1 Kaydet Approve this translation

Description

2 Açıklama Approve this translation

Comment

2 Yorum Approve this translation

%{duration} ago

3 %{duration} önce Approve this translation

Title

2 Başlık Approve this translation

optional

isteğe bağlı Approve this translation

Forums

5 Forumlar Approve this translation

Forum

4 Forum Approve this translation

Categories

3 Kategoriler Approve this translation

Comments

Yorumlar Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Eğer yukarıda %{image} görürseniz ya bu e-posta adresi için bir Gravatar olmadığı ya da G. derecelendirmesi olmadığı anlamına gelir. %{link} ücretsiz almak için tıklayın. Approve this translation

Send

Gönder Approve this translation

Feedback

Görüş bildirimi Approve this translation

SUMMARY

ÖZET Approve this translation

%{n} votes

1 %{n} sayıda oy Approve this translation

Appearance

1 Görünüm Approve this translation

Your Company Name

Firmanızın adı Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

1 Eğer seçilirse, bu forumda sadece yetkili kullanıcılara görünür olacak Approve this translation

Time

1 Zaman Approve this translation

Export to Excel

Excel'e aktar Approve this translation

Automatically close forum at:

Forumu otomatik olarak şu zamanda kapat: Approve this translation

Default

1 Varsayılan Approve this translation

Phone number

1 Telefon numarası Approve this translation

Next

4 Sonraki Approve this translation

Logo

1 Logo Approve this translation

General Settings

2 Genel Ayarlar Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Kaydetmeyi engelleyen bazı hatalar var Approve this translation

User

3 Kullanıcı Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Kullanıcıların bu foruma ulaşmayı talep edebilmelerine izin ver. Approve this translation

All

Tümü Approve this translation

Organization URL

1 Organizasyon URL Approve this translation

upgrade

yükseltin Approve this translation

This is a private forum

1 Bu özel bir forumdur Approve this translation

What is this

Bu nedir? Approve this translation

Not spam

1 Spam değil Approve this translation

Failure

Başarısız Approve this translation

URL

1 URL Approve this translation

Mark as spam

spam olarak işaretle Approve this translation

Welcome Message

1 Hoşgeldiniz Mesajı Approve this translation

Moderation

1 Yönetim Approve this translation

Details

1 Ayrıntılar Approve this translation

Created

Oluşturuldu Approve this translation

Links

Bağlantılar Approve this translation

Delete this forum

Bu forumu sil Approve this translation

By default, sort ideas by

Varsayılan olarak, fikirleri şuna göre sırala: Approve this translation

Create

Yarat Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Etki aliasing özel bir CNAME DNS kaydı gerektirir Approve this translation

%{n} vote

%{n} oy Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

örneğin, nasıl Acme artırabilirim? Approve this translation

Dashboard

1 Gösterge paneli Approve this translation