1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1686
 3. Reviewed
  278
 4. All
  1964
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1964

Phone number

1 Telefon numarası Approve this translation

Next

4 Sonraki Approve this translation

Logo

1 Logo Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Kaydetmeyi engelleyen bazı hatalar var Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Kullanıcıların bu foruma ulaşmayı talep edebilmelerine izin ver. Approve this translation

All

Tümü Approve this translation

Organization URL

1 Organizasyon URL Approve this translation

upgrade

yükseltin Approve this translation

This is a private forum

1 Bu özel bir forumdur Approve this translation

What is this

Bu nedir? Approve this translation

Not spam

1 Spam değil Approve this translation

Failure

Başarısız Approve this translation

URL

1 URL Approve this translation

Mark as spam

spam olarak işaretle Approve this translation

Welcome Message

1 Hoşgeldiniz Mesajı Approve this translation

Moderation

1 Yönetim Approve this translation

Details

1 Ayrıntılar Approve this translation

Links

Bağlantılar Approve this translation

Delete this forum

Bu forumu sil Approve this translation

By default, sort ideas by

Varsayılan olarak, fikirleri şuna göre sırala: Approve this translation

Create

Yarat Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Etki aliasing özel bir CNAME DNS kaydı gerektirir Approve this translation

%{n} vote

%{n} oy Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

örneğin, nasıl Acme artırabilirim? Approve this translation

Dashboard

1 Gösterge paneli Approve this translation

manage authorized users

yetkili kullanıcıları yönet Approve this translation

name

İsim Approve this translation

forum icon

forum simgesi Approve this translation

Previous

3 Önceki Approve this translation

Forum state

Forum durumu Approve this translation

Recommended

Tavsiye edilen Approve this translation

Loading

1 Yükleniyor Approve this translation

Remove logo

logo Kaldır Approve this translation

Date

3 Tarih Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Kullanıcıların, fikirler oluşturabilir oy ve yorum eklemek Approve this translation

Require all

Gerektiren tüm Approve this translation

API key

1 API Anahtarı Approve this translation

Messages

1 Mesajlar Approve this translation

Open

1 Açık Approve this translation

Custom

1 Özel Approve this translation

State

Devlet Approve this translation

Allow any

Herhangi bir izin ver Approve this translation

Preview

1 Önizleme Approve this translation

Failures

Başarısızlıklar Approve this translation

Credit card number

1 Kredi kartı numarası Approve this translation

Forum Name

1 Forum İsmi Approve this translation

Used to reference your account

Hesabınızı referans için kullanılır Approve this translation

Security Code

1 Güvenlik Kodu Approve this translation

January

1 Ocak Approve this translation

of the following

aşağıdakilerden Approve this translation