1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1943
 3. Reviewed
  348
 4. All
  2291
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 2291

Create

Yarat Approve this translation

Archived

Arşivlenen Approve this translation

Merge idea

Birleştirme fikri Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Etki aliasing özel bir CNAME DNS kaydı gerektirir Approve this translation

Sort by votes

oya göre sırala Approve this translation

%{n} vote

%{n} oy Approve this translation

Respond

Cevap Approve this translation

Merge

Birleştir Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

örneğin, nasıl Acme artırabilirim? Approve this translation

Dashboard

1 Gösterge paneli Approve this translation

All categories

1 Tüm kategoriler Approve this translation

manage authorized users

yetkili kullanıcıları yönet Approve this translation

name

İsim Approve this translation

Select

Seçmek Approve this translation

forum icon

forum simgesi Approve this translation

Previous

3 Önceki Approve this translation

Forum state

Forum durumu Approve this translation

Recommended

Tavsiye edilen Approve this translation

Loading

1 Yükleniyor Approve this translation

Remove logo

logo Kaldır Approve this translation

Date

3 Tarih Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Kullanıcıların, fikirler oluşturabilir oy ve yorum eklemek Approve this translation

Member since

Üyelik tarihi Approve this translation

Require all

Gerektiren tüm Approve this translation

API key

1 API Anahtarı Approve this translation

Messages

1 Mesajlar Approve this translation

Open

1 Açık Approve this translation

Custom

1 Özel Approve this translation

State

Devlet Approve this translation

Allow any

Herhangi bir izin ver Approve this translation

Preview

1 Önizleme Approve this translation

Failures

Başarısızlıklar Approve this translation

Moderation queue

Yönetim kuyruğu Approve this translation

Credit card number

1 Kredi kartı numarası Approve this translation

Forum Name

1 Forum İsmi Approve this translation

Used to reference your account

Hesabınızı referans için kullanılır Approve this translation

Security Code

1 Güvenlik Kodu Approve this translation

January

1 Ocak Approve this translation

of the following

aşağıdakilerden Approve this translation

Single Sign-On

Birleşik Oturum Açma Approve this translation

Billing address

Fatura adresi Approve this translation

Account

Hesap Approve this translation

Response

Yanıt Approve this translation

Notes

3 Notlar Approve this translation

Ideas

Fikirler Approve this translation

Sort by oldest

En eskiye göre sırala Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Kullanıcıların forumunda neler yapabileceğini kontrol sağlar Approve this translation

Notifications

Bildirimleri Approve this translation

Users

Kullanıcı Approve this translation

Month

Ay Approve this translation