1. Untranslated
  1375
 2. Needs Review
  38
 3. Reviewed
  496
 4. All
  1909
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1909

Description

1 Opis Approve this translation

Comment

2 Komentar Approve this translation

Deleted

2 Izbrisano Approve this translation

Spam

Vsiljena pošta Approve this translation

%{duration} ago

2 pred %{duration} Approve this translation

Forums

2 Forumi Approve this translation

Forum

2 Forum Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Če vidite %{image} zgoraj, pomeni, da nimate Gravatarja za to e-pošto ali pa ni ocenjen z G. Pridobite svojega na %{link}. Approve this translation

Send

Pošlji Approve this translation

Credit card billed

Kreditna kartica bremenjena Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

To plačilo krije vaš račun do %{date}. Ponovno boste zaračunani ob tistem času naslednji mesec. Approve this translation

From %{start} to %{end}

Od %{start} do %{end} Approve this translation

Amount PAID

PLAČANI znesek Approve this translation

Price

Cena Approve this translation

SUMMARY

POVZETEK Approve this translation

%{n} votes

3 %{n} glasov Approve this translation

Your Company Name

Ime vašega podjetja Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Če je označeno, ta forum bo viden samo avtoriziranim uporabnikom Approve this translation

Time

Čas Approve this translation

Export to Excel

Izvozi v Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Samodejno zapri forum ob: Approve this translation

Default

Privzeto Approve this translation

Phone number

Telefonska številka Approve this translation

Logo

Logotip Approve this translation

General Settings

Splošne nastavitve Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

not translated

User

2 Uporabnik Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Dovoli uporabnikom, da zahtevajo dostop do foruma Approve this translation

Organization URL

URL organizacije Approve this translation

upgrade

nadgradi Approve this translation

This is a private forum

To je zaseben forum Approve this translation

What is this

Kaj je to Approve this translation

Not spam

Ni vsiljena pošta Approve this translation

Failure

Neuspeh Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Označi kot vsiljeno pošto Approve this translation

Welcome Message

Pozdravno sporočilo Approve this translation

Moderation

Moderacija Approve this translation

Details

Podrobnosti Approve this translation

Created

Ustvarjeno Approve this translation

Links

Povezave Approve this translation

Delete this forum

Izbriši ta forum Approve this translation

By default, sort ideas by

not translated

Create

Ustvari Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

not translated

%{n} vote

%{n} glas Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

npr., Kako lahko izboljšamo Acme? Approve this translation

Dashboard

Nadzorna plošča Approve this translation

manage authorized users

upravljaj avtorizirane uporabnike Approve this translation

name

ime Approve this translation