1. Untranslated
  1351
 2. Needs Review
  38
 3. Reviewed
  513
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1902

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Več možnosti podpore, vključno s 24/7 namensko vodenje računa. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Večina računov en forum za splošne ideje in ustvarjajo dodatne forume za vrtanje v temo, tako z vašim uporabnikom in notranji ekipe. Approve this translation

Employees

Zaposleni Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL zaščita bo pomagala ohraniti vaše podatke varne. Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

%{upgrade} morate, da lahko dostopate do te funkcije. Approve this translation

Message

Sporočilo Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

not translated

Embed Code

not translated

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} niso na voljo v vašem trenutnem načrtu. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Vprašanje, ki ga bodo uporabniki videli (npr., "Kako lahko izboljšamo Acme?") Approve this translation

verified

potrjen Approve this translation

Callback URL (optional)

not translated

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

NE izberite tega, če ta API ključ ne bo shranjen v varnem okolju Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

not translated

This message appears to users that don't have access to this private forum.

To sporočilo se pojavi uporabnikom, ki nimajo dostopa do tega zasebnega foruma. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

npr., feedback.primer.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaja granul nadzor nad tem, kako je glasovanje proti goljufijam detektor deluje. Approve this translation

Primary

Primarno Approve this translation

Awaiting response

Čakanje na odziv Approve this translation

Required?

Potrebno? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Ste prepričani? To bo preprečilo vsem odjemalcem povezanim s tem ključem dostopa do vaših podatkov. Tega se ne da razveljaviti. Approve this translation

From

2 Od Approve this translation

Your api client was successfully registered.

Vaš api klient je bil uspešno registriran. Approve this translation

Stop evaluating rules

Nehaj vrednotiti pravila Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Ste prepričani, da želite izbrisati ta forum? Approve this translation

For all tickets

Za vse zahtevke Approve this translation

Add new category

Dodaj novo kategorijo Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

not translated

Referrer

1 Predlagatelj Approve this translation

Your client has been deleted.

Vaš klient je bil izbrisan. Approve this translation

How can we improve %{org}?

Kako se lahko izboljšamo %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Vpišite vaš zaznamek tukaj Approve this translation

Subscribers

Naročniki Approve this translation

Edit client

Uredi odjemalec Approve this translation

Email addresses

E-poštni naslovi Approve this translation

Leaderboard

Lestvica najboljših Approve this translation

this is the last rule

to je zadnje pravilo Approve this translation

registered users

not translated

Authorize specific email domains

Dovoli določene e-poštne domene Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone vtičnik Approve this translation

Field placeholder

not translated

Language

2 Jezik Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderacija skupnosti Approve this translation

Field

Polje Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

not translated

(Verified)

(Potrjen) Approve this translation

Options

Možnosti Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Uporabniki lahko še vedno vidijo celoten forum vendar ne morejo ustvarjati novih idej. Uporabniki bodo lahko še vedno ustvarjali komentarje. Approve this translation

Tickets

Zahtevki za pomoč Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

not translated