1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  164
 3. Reviewed
  685
 4. All
  849
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 849

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced-moderatie Approve this translation

Fully Customizable Design

2 Volledig aanpasbaar design Approve this translation

My tickets

3 Mijn tickets Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

2 Dit domein alias is al in gebruik. Neem contact op met de helpdesk als u van mening bent dat dit een fout is. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

2 Volledige controle over de inhoud, toegang en het bewaren van gegevens. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

2 Ideeën zijn voorgesteld en gestemd tot de top. Approve this translation

Everyone else

2 Alle anderen Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

1 Naadloze integratie en volledige controle over het uiterlijk van uw site. Approve this translation

Feedback Tab Widget

3 Feedback Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Categorieën kunnen helpen bij het organiseren van ideeën binnen uw forums. Gebruikers kunnen een categorie kiezen als ze hun ideeën indienen. Approve this translation

See %{link}

3 Zie %{link} Approve this translation

Advanced Security

3 Geavanceerde beveiliging Approve this translation

is invalid

5 is ongeldig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integreer UserVoice direct op uw website. Approve this translation

all values need to be unique

5 alle waarden moeten uniek zijn Approve this translation

Advanced management

3 Geavanceerd beheer Approve this translation

Pre-moderation

3 Pre-moderatie Approve this translation

Single Sign-On documentation

3 Single Sign-On documentatie Approve this translation

You don't have access to this.

1 U hebt hier geen toegang toe. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

1 Bouw uw merk op terwijl u uw publiek leert kennen. Approve this translation

Email must be present.

2 E-mail moet ingevuld zijn. Approve this translation

Our basic forum

2 Ons basis forum Approve this translation

Restrict access by IP

3 Beperk de toegang via IP Approve this translation

Full custom design

2 Volledig aangepast design Approve this translation

you need to have at least one value

2 U dient minstens één waarde invullen Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Binnenkort! Integreer UserVoice binnen je iPhone apps. Approve this translation

Integration

3 Integratie Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

1 Bedankt voor het bevestigen van uw e-mailadres. Stel een wachtwoord in om uw account te beveiligen. Approve this translation

already has an outstanding invitation

2 heeft al een uitnodiging open staan Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Uw UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Geef privé forum toegang op e-mailadres domeinen (bijv.: *.domein.nl). Approve this translation

Restrict access by email domain

2 Beperk de toegang via e-mail domein Approve this translation

Advanced vote fraud settings

3 Geavanceerde instellingen stemfraude Approve this translation

ID of Forum

3 ID van Forum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

2 Vervangt scheldwoorden automatisch met '*****'. (Momenteel alleen in het Engels.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

1 Onbevestigd: U dient eerst uw e-mailadres te bevestigen voordat u e-mailnotificaties kunt ontvangen. %{resend} Approve this translation

For small groups

3 Voor kleine groepen Approve this translation

Respond to ideas

3 Reageren op ideeën Approve this translation

Email must be valid.

2 E-mailadres moet geldig zijn. Approve this translation

is an admin

2 is een beheerder Approve this translation

Lite Design Customization

3 Lite ontwerpaanpassing Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Geef privé forum toegang op specifieke IP-adressen (bijv.: je interne netwerk). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

1 Onbevestigd: U dient eerst uw e-mailadres te bevestigen voordat u e-mailberichten kunt ontvangen of een wachtwoord kunt instellen. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 Voeg dubbele ideeën met gemak samen. (Alle stemmen van beide ideeën worden gecombineerd.) Approve this translation

Full integration

2 Volledige integratie Approve this translation

Our best value!

2 Onze beste waarde! Approve this translation

spam

5 spam Approve this translation

Customize voting

2 Stemmen aanpassen Approve this translation

Domain aliasing

3 Domein aliasing Approve this translation

White labeled

3 White label Approve this translation