Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  16
 3. Reviewed
  82
 4. All
  98
 5. Health
Displaying 51 - 98 of 98

0 people %{heart:want} this idea

0 mensen %{heart:willen} dit idee Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Eén iemand %{heart:wil} dit idee Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

1 %{count} mensen %{heart:willen} dit idee Approve this translation

You %{heart:want} this idea

U %{heart:wilt} dit idee Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

U en één ander iemand %{heart:willen} dit idee Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

U en %{count} anderen %{heart:willen} dit idee Approve this translation

Post your own idea

Stuur uw eigen idee in Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Wint %{percent}%% van de tijd Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Wint %{percent}%% van de tijd Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

1 Als u een idee achterlaat, kunnen anderen zichzelf daarop abonneren en reacties achterlaten. Approve this translation

Open in a new window

1 Openen in een nieuw venster Approve this translation

Open in a new window

1 Openen in een nieuw venster Approve this translation

This answers my question

1 Dit beantwoord mijn vraag! Approve this translation

Related ideas

Gerelateerde ideeën Approve this translation

Related articles

1 Gerelateerde artikelen Approve this translation

Related feedback

1 Verwante feedback Approve this translation

Related feedback

1 Verwante feedback Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

1 Wij zullen u op de hoogte als dit idee vordert Approve this translation

Awesome!!!

Geweldig!!! Approve this translation

Okay.

1 Oke. Approve this translation

We'll be in touch.

1 We houden contact. Approve this translation

We take your feedback to heart.

1 Wij nemen uw feedback ter harte. Approve this translation

Attach a file

Voeg een bestand toe Approve this translation

Attach a screenshot or file

Voeg een screenshot of een bestand toe Approve this translation

Snap screenshot

Maak screenshot Approve this translation

Choose a file

1 Kies een bestand Approve this translation

Uploading

1 Uploaden Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Er is iets misgegaan bij het uploaden Approve this translation

Try again

1 Probeer opnieuw Approve this translation

Just send my message

1 Alleen mijn bericht te sturen Approve this translation

Taking screenshot

Maakt screenshot Approve this translation

Please select a category

1 Selecteer een categorie Approve this translation

Exceeded API Limit

API-limiet overschreden Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Eén persoon %{heart:wil} dit idee Approve this translation

Please describe your idea

Beschrijf alstublieft uw idee Approve this translation

Please enter a message

Voer alstublieft een bericht in Approve this translation

Action required

Actie vereist Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

We moeten nu toestemming hebben om persoonlijke gegevens op te slaan. Omdat u al gegevens op deze site hebt opgeslagen, selecteert u een van de volgende: Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Al uw persoonlijke gegevens, waaronder e-mailadres, naam en IP-adres, worden van deze site verwijderd. Alle feedback die u heeft gegeven die anderen hebben ondersteund, wordt toegeschreven aan 'Anoniem'. Al uw ideeën zonder ondersteuning worden verwijderd. Approve this translation

You are not authorized to access this content

U bent niet gemachtigd om toegang te krijgen tot deze inhoud Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

De server is op dit moment een beetje druk. Blijf zitten en we zullen blijven proberen of je kunt later terugkomen. Approve this translation

Summarize your idea

Vat uw idee samen Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Uw idee is op ons %{link:feedbackforum} geplaatst Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Geef uw e-mailadres op om te stemmen en updates voor dit idee te ontvangen. Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Ik ga niet akkoord met de opslag van mijn persoonlijke gegevens en ik wil mijn feedbackprofiel en alle persoonlijke gegevens van deze site verwijderen. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Houd er rekening mee dat als u geen optie selecteert, we uw feedbackprofiel en persoonlijke gegevens binnen 30 dagen moeten verwijderen. Approve this translation

Please select an option to continue.

Selecteer een optie om door te gaan. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

Dit kan tot 1 minuut duren... Approve this translation