Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  54
 3. Reviewed
  31
 4. All
  85
 5. Health
Displaying 51 - 85 of 85

New Password

nyt kodeord Approve this translation

Please enter a valid email address.

Indtast venligst en gyldig e-mailadresse. Approve this translation

Something went wrong!

Noget gik galt! Approve this translation

Display name (optional)

Visningsnavn (valgfrit) Approve this translation

Hooray!

Hurra! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Du er inde og gør din side klar. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Adgang til cookies er nødvendig for at logge ind. Opdater dine fortrolighedsindstillinger for at aktivere sporing på tværs af websteder eller prøv at bruge en anden browser. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Du har ikke de nødvendige tilladelser til at få adgang til dette indhold. Approve this translation

Sign in required to continue

Log på kræves for at fortsætte Approve this translation

Remember Me

Husk mig Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

Åh nej! Der er et problem med det Slack-arbejdsområde Approve this translation

You have some options. You can try:

Du har nogle muligheder. Du kan prøve: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Log ind med et andet arbejdsområde Approve this translation

Using a different sign in method

Brug af en anden login-metode Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Tilføjelse af et nyt arbejdsområde} til UserVoice Approve this translation

Please enter your password.

Indtast venligst dit kodeord. Approve this translation

Create Password

Opret adgangskode Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Adgangskoden skal have mindst 8 tegn Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Det skal have mindst et lille og et stort bogstav Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Det har brug for mindst ét symbol ($,!, @, _, *, Osv.) Approve this translation

Password must include one number or more

Adgangskoden skal indeholde et eller flere tal Approve this translation

Verify Email

Bekræft e-mail Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Vi skal først bekræfte din e -mail, før vi nulstiller din adgangskode Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Vi skal først bekræfte din e -mail, før vi opretter din konto Approve this translation

First things first!

Første ting først! Approve this translation

Create Account

Opret konto Approve this translation

Let\'s create your account!

Lad os oprette din konto! Approve this translation

Please enter a valid password.

Indtast venligst en gyldig adgangskode. Approve this translation

Passwords must match.

Kodeordene skal være ens. Approve this translation

Go to login

Gå til login Approve this translation

Go to settings

Gå til indstillinger Approve this translation

Current Password

Nuværende kodeord Approve this translation

Reset Password

Nulstille kodeord Approve this translation

Show more login options

Vis flere login -muligheder Approve this translation

Show less login options

Vis færre login -muligheder Approve this translation