1. Untranslated
  1655
 2. Needs Review
  19
 3. Reviewed
  231
 4. All
  1905
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1905

Description

3 Beskrivning Approve this translation

Comment

3 Kommentar Approve this translation

Deleted

3 Borttagen Approve this translation

Spam

3 Spam Approve this translation

%{duration} ago

3 %{duration} sedan Approve this translation

Forums

5 Forum Approve this translation

Forum

2 Forum Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

1 Om du ser %{image} ovan betyder att du antingen inte har en Gravatar till det e-post meddelandet eller så är det inte G-klassat. Skaffa ett gratis på %{link}. Approve this translation

Send

1 Skicka Approve this translation

Credit card billed

Betalkort belastat Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Denna betalning täcker ditt konto tills %{date}. Du kommer att faktureras igen vid den tidpunkten för nästa månad. Approve this translation

From %{start} to %{end}

Från %{start} till %{end} Approve this translation

Amount PAID

Belopp BETALT Approve this translation

Price

Pris Approve this translation

SUMMARY

ÖVERSIKT Approve this translation

%{n} votes

2 %{n} röster Approve this translation

Your Company Name

Ditt företagsnamn Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Om detta är ikryssat kommer detta forum endast visas för auktorisade användare Approve this translation

Time

Tid Approve this translation

Export to Excel

1 Exportera till Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Stäng forumet automatiskt den: Approve this translation

Default

Standardinställning Approve this translation

Phone number

Telefonnummer Approve this translation

Logo

1 Logga Approve this translation

General Settings

Allmänna inställningar Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Det uppstod fel vilket innebär att du ej kan spara Approve this translation

User

2 Användare Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Tillåt användare att begära tillträde till detta forum Approve this translation

Organization URL

Organisations-URL Approve this translation

upgrade

1 uppgradera Approve this translation

This is a private forum

Det här är ett privat forum Approve this translation

What is this

Vad är detta Approve this translation

Not spam

Inte spam Approve this translation

Failure

Misslyckades Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Markera som spam Approve this translation

Welcome Message

Välkomstmeddelande Approve this translation

Moderation

Moderering Approve this translation

Details

Detaljer Approve this translation

Created

Skapat Approve this translation

Links

Länkar Approve this translation

Delete this forum

Radera detta forum Approve this translation

By default, sort ideas by

Som grundinställning, sortera förslag per Approve this translation

Create

Skapa Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Så kallad "Domain aliasing" kräver en CNAME rad i DNS:en Approve this translation

%{n} vote

%{n} röst Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

till exempel: Hur kan vi förbättra Acme AB? Approve this translation

Dashboard

Kontrollpanel Approve this translation

manage authorized users

hantera auktoriserade användare Approve this translation

name

namn Approve this translation