1. Untranslated
  1850
 2. Needs Review
  21
 3. Reviewed
  384
 4. All
  2255
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2255

Unconfirmed: %{resend}

Obekräftad: %{resend} Approve this translation

Platinum

Platina Approve this translation

Save

2 Spara Approve this translation

Gold

1 Guld Approve this translation

is only valid for Beta accounts

är endast för betakonton Approve this translation

Description

3 Beskrivning Approve this translation

Single Sign On

Single Sign-On Approve this translation

Custom Design

Skräddarsydd design Approve this translation

Comment

3 Kommentar Approve this translation

Deleted

3 Borttagen Approve this translation

Profile Integration

Profilintegration Approve this translation

Settings

3 Inställningar Approve this translation

Search

3 Sök Approve this translation

vote

1 rösta Approve this translation

%{duration} ago

3 %{duration} sedan Approve this translation

Email Support

Eposta supporten Approve this translation

Title

1 Titel Approve this translation

Tin

Tenn Approve this translation

optional

2 frivilligt Approve this translation

Category

3 Kategori Approve this translation

Email

4 E-post Approve this translation

Admin

3 Admin Approve this translation

Open Source Projects

Open Source-projekt Approve this translation

Update

1 Uppdatera Approve this translation

White Labeled

Vit-markerad Approve this translation

Forums

5 Forum Approve this translation

Forum

2 Forum Approve this translation

Re-send email confirmation

1 Återsänd bekräftelsemejl Approve this translation

Free

1 Gratis Approve this translation

Comments

2 Kommentarer Approve this translation

Domain Aliasing

Domän-aliasing Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

1 Om du ser %{image} ovan betyder att du antingen inte har en Gravatar till det e-post meddelandet eller så är det inte G-klassat. Skaffa ett gratis på %{link}. Approve this translation

Send

1 Skicka Approve this translation

Privacy Policy

2 Integritetspolicy Approve this translation

Feedback

1 Feedback Approve this translation

Phone Support

Telefon support Approve this translation

Silver

Silver Approve this translation

Click here to upgrade your account:

1 Klicka här för att uppgradera ditt konto: Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Ditt kreditkort har debiterats med $%{amount} Approve this translation

Credit card billed

Betalkort belastat Approve this translation

The UserVoice Team

1 UserVoice-Teamet Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

2 Tack för att du använder UserVoice. Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

1 FRÅGOR ELLER PROBLEM? Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

1 Din faktura från UserVoice för %{domain} Approve this translation

Deny

2 Neka Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

1 Gå till %{link} för att uppdatera din kreditkortsinformation så försöker vi igen! Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Denna betalning täcker ditt konto tills %{date}. Du kommer att faktureras igen vid den tidpunkten för nästa månad. Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

1 Detta är en FAKTURA för ditt UserVoice konto Approve this translation

From %{start} to %{end}

Från %{start} till %{end} Approve this translation

INVOICE

1 FAKTURA Approve this translation