1. Untranslated
  1880
 2. Needs Review
  20
 3. Reviewed
  391
 4. All
  2291
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 2291

From %{start} to %{end}

Från %{start} till %{end} Approve this translation

INVOICE

1 FAKTURA Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

1 UserVoice kunde inte behandla ditt kreditkort %{credit_card}. Approve this translation

Thank you again for your business!

1 Tack återigen för ert förtroende! Approve this translation

Amount PAID

Belopp BETALT Approve this translation

Price

Pris Approve this translation

SUMMARY

ÖVERSIKT Approve this translation

%{n} votes

2 %{n} röster Approve this translation

Appearance

not translated

Message to users

Meddelande till användare Approve this translation

Your Company Name

Ditt företagsnamn Approve this translation

Duplicates

Dubletter Approve this translation

Spam filter

Spamfilter Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Om detta är ikryssat kommer detta forum endast visas för auktorisade användare Approve this translation

e.g., This forum is closed.

t.ex., Detta forum är stängt. Approve this translation

Time

Tid Approve this translation

Export to Excel

1 Exportera till Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Stäng forumet automatiskt den: Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) users

Auktorisera alla Single Sign-On (SSO)-användare Approve this translation

Site

Webbsida Approve this translation

Sort by newest

Sortering nyast först Approve this translation

Default

Standardinställning Approve this translation

Phone number

Telefonnummer Approve this translation

Last active %{duration} ago

Sist aktiv %{duration} sedan Approve this translation

Next

3 Nästa Approve this translation

Logo

1 Logga Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Det uppstod fel vilket innebär att du ej kan spara Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Tillåt användare att begära tillträde till detta forum Approve this translation

All

2 Alla Approve this translation

%{num} note

%{num} anteckning Approve this translation

Organization URL

Organisations-URL Approve this translation

upgrade

1 uppgradera Approve this translation

This is a private forum

Det här är ett privat forum Approve this translation

What is this

Vad är detta Approve this translation

Not spam

Inte spam Approve this translation

%{num} notes

%{num} noteringar Approve this translation

Failure

Misslyckades Approve this translation

Flagged as a duplicate by %{n} user(s)

Flaggad som "redan anmält" av %{n} användare Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Markera som spam Approve this translation

Welcome Message

Välkomstmeddelande Approve this translation

%{n} people are waiting for your response

%{n} personer väntar på ditt svar Approve this translation

Private forum

Privat forum Approve this translation

Moderation

Moderering Approve this translation

Details

Detaljer Approve this translation

Links

Länkar Approve this translation

Delete this forum

Radera detta forum Approve this translation

Closes in %{time_in_words}

Stängs om %{time_in_words} Approve this translation

Locks and archives the forum and all of its content. Users will no longer be able to see this forum, and it will not count against your limit.

Stänger och arkiverar forumet med hela sitt innehåll. Användare kan inte längre se detta forum och det kommer inte ta upp plats från din tillåtna mängd. Approve this translation

By default, sort ideas by

Som grundinställning, sortera förslag per Approve this translation