1. Untranslated
  1880
 2. Needs Review
  20
 3. Reviewed
  391
 4. All
  2291
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 2291

Create

Skapa Approve this translation

Archived

Arkiverat Approve this translation

Merge idea

Sammanfoga förslag Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Så kallad "Domain aliasing" kräver en CNAME rad i DNS:en Approve this translation

Sort by votes

Sortera på antal röster Approve this translation

%{n} vote

%{n} röst Approve this translation

Respond

Svara Approve this translation

Merge

Sammanfoga Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

till exempel: Hur kan vi förbättra Acme AB? Approve this translation

Dashboard

Kontrollpanel Approve this translation

All categories

Alla kategorier Approve this translation

manage authorized users

hantera auktoriserade användare Approve this translation

name

namn Approve this translation

Select

Välj Approve this translation

forum icon

ikon för forum Approve this translation

Previous

2 Föregående Approve this translation

Forum state

Forumtillstånd Approve this translation

Recommended

Rekommenderat Approve this translation

Loading

1 Laddar Approve this translation

Remove logo

Ta bort logotyp Approve this translation

Date

3 Datum Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Användare kan skapa förslag, rösta och ge kommentarer Approve this translation

Member since

Medlem sedan Approve this translation

Require all

Kräv alla Approve this translation

API key

API-nyckel Approve this translation

Messages

Meddelanden Approve this translation

Open

2 Öppna Approve this translation

Custom

Anpassad Approve this translation

State

Tillstånd Approve this translation

Allow any

Tillåt alla Approve this translation

Preview

Förhandsgranska Approve this translation

Failures

Misslyckanden Approve this translation

Moderation queue

Moderationskö Approve this translation

Credit card number

Kreditkortsnummer Approve this translation

Forum Name

Forumnamn Approve this translation

Used to reference your account

Används för att hänvisa till ditt konto Approve this translation

Security Code

Säkerhetskod Approve this translation

January

Januari Approve this translation

of the following

av följande Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Billing address

Fakturaadress Approve this translation

Account

Konto Approve this translation

Response

Svar Approve this translation

Notes

1 Anteckningar Approve this translation

Ideas

2 Idéer Approve this translation

Sort by oldest

Sortera på äldst Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Låter dig kontrollera vad användare kan göra i forumet Approve this translation

Notifications

Meddelanden Approve this translation

Users

Användare Approve this translation

Month

Månad Approve this translation