1. Untranslated
  1549
 2. Needs Review
  74
 3. Reviewed
  351
 4. All
  1974
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1974

Platinum

Platina Approve this translation

Save

Snimi Approve this translation

Gold

Zlato Approve this translation

is only valid for Beta accounts

je dostupan Beta računima Approve this translation

Description

Opis Approve this translation

Single Sign On

Jedinstvena prijava Approve this translation

Custom Design

Vlastiti dizajn Approve this translation

Comment

Komentar Approve this translation

Profile Integration

Integracija profila Approve this translation

%{duration} ago

prije %{duration} Approve this translation

Email Support

Email pomoć Approve this translation

Title

Naslov Approve this translation

Tin

Tin Approve this translation

optional

opcinalno Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

Open Source Projects

Open source projekti Approve this translation

Update

Ažuriraj Approve this translation

White Labeled

Bijela oznaka Approve this translation

Forums

Forumi Approve this translation

Forum

Forum Approve this translation

Categories

Kategorije Approve this translation

Free

Besplatno Approve this translation

Comments

Komentari Approve this translation

Domain Aliasing

Domenski Aliasing Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ako vidite %{image} iznad, znači da ili nemate Gravatar korisnički račun za tu email adresu ili nije pod oznakom G . Napravite novi račun besplatno na %{link}. Approve this translation

Send

Pošalji Approve this translation

Feedback

Feedback Approve this translation

Phone Support

Telefonska pomoć Approve this translation

Silver

Srebro Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Sa Vaše kreditne kartice je naplaćeno $%{amount} Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Hvala na korištenju UserVoicea. Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

Vaš UserVoice račun za %{domain} Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Odite na %{link} za osvježavanje podataka kredite kartice i pokušat ćemo ponovno! Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

Ovo je RAČUN za vaš UserVoice korisnički račun Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

UserVoice nije mogao obraditi vašu kreditnu karticu %{credit_card}. Approve this translation

SUMMARY

SAŽETAK Approve this translation

%{n} votes

%{n} glasova Approve this translation

Appearance

Izgled Approve this translation

Your Company Name

Ime vaše tvrtke Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Ako je odabrano, ovaj forum će biti vidljiv samo korisnicima kojima dopustite Approve this translation

Time

Vrijeme Approve this translation

Export to Excel

Preuzmi u Excel formatu Approve this translation

Automatically close forum at:

Automatski zatvori forum u ovo vrijeme: Approve this translation

Site

Stranica Approve this translation

Default

Početna vrijednost Approve this translation

Phone number

Broj telefona Approve this translation

Next

Sljedeća Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Pojavile su neke greške koje spriječavaju spremanje. Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Dopusti korisnicima da zatraže pristup forumu Approve this translation