1. Untranslated
  1540
 2. Needs Review
  69
 3. Reviewed
  292
 4. All
  1901
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1901

manage authorized users

not translated

name

ime Approve this translation

forum icon

ikona foruma Approve this translation

Previous

Prethodna Approve this translation

Forum state

Stanje foruma Approve this translation

Recommended

Preporučeno Approve this translation

Remove logo

Izbriši logo Approve this translation

Date

Datum Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

not translated

Require all

Sve je obavezno Approve this translation

API key

API ključ Approve this translation

Messages

Poruke Approve this translation

Open

Otvori Approve this translation

Custom

Prilagođeno Approve this translation

State

Status Approve this translation

Allow any

Dopusti bilo što Approve this translation

Preview

Pregled Approve this translation

Failures

Neuspjesi Approve this translation

Credit card number

Broj kreditne kartice Approve this translation

Forum Name

Ime foruma Approve this translation

Used to reference your account

not translated

Security Code

Sigurnosni kod Approve this translation

January

Siječanj Approve this translation

of the following

od sljedećeg Approve this translation

Billing address

Adresa za naplatu Approve this translation

Account

Korisnički račun Approve this translation

Notes

Bilješke Approve this translation

Ideas

Ideje Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

not translated

Users

Korisnici Approve this translation

Month

Mjesec Approve this translation

Add

Dodaj Approve this translation

Expiration

not translated

Name on card

Ime na kartici Approve this translation

Year

Godina Approve this translation

Closed

Zatvoreni Approve this translation

Hosted subdomain

not translated

Votes Allowed

Broj dopuštenih glasova Approve this translation

Require moderator approval

not translated

Custom CSS

Prilagođeni CSS Approve this translation

Enabled

Uključeno Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

npr. Acme Forum (ime produkta) Approve this translation

Actions

Akcije Approve this translation

Organization name

Ime organizacije Approve this translation

unlimited

neograničeno Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Imati svoj forum postava na vlastitu domenu (npr.: feedback.yourdomain.com). Čuva svoj brand iskustva i dodaje vrijednost SEO stavljanjem korisnički generiran sadržaj na Vašu domenu Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Korisnici mogu jednostavno prijelaz s Vaše web lokacije kako bi UserVoice bez registracije potrebno. To uvelike smanjuje barijeru za davanje povratne informacije. Vaši korisnici profili i avatari se mogu integrirati u UserVoice za više bešavne korisničko iskustvo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Svaki birač imaju 10 glasova (po forumu) potrošiti na ideje koje podržavaju. To tjera ljude da se usredotoče na svoje najboljih ideja što daje veću kvalitetu povratne informacije. Sa ovom opcijom možete postaviti broj glasova birača dobiva svaki na po forumu osnovi. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Neke stvari su najbolje objašnjeno u privatnom. Možete ograničiti forum za e-mail adresu, e-mailom ili putem domeni Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši klijenti neće ni znati da ste ostavili svoje stranice. Konfigurirajte svoj UserVoice dizajn (zaglavlja i podnožja i CSS) kako bi se slagala svoj postojeći izgled i dojam. Approve this translation