1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  799
 3. Reviewed
  1103
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1902

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

2 Meerdere support opties waaronder 24 / 7 toegewijde account management. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

2 De meeste accounts hebben een forum voor algemene ideeën en maken extra forums om dieper op specifieke onderwerpen in te gaan met gebruikers en medewerkers. Approve this translation

Employees

2 Werknemers Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL-encryptie houdt de gegevens veilig. Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

1 U moet %{upgrade} om deze functie te gebruiken. Approve this translation

Message

2 Bericht Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

1 Inhoud met meer stemmen heeft meer vlaggen nodig vooraleer actie wordt ondernomen. Approve this translation

Embed Code

Insluitcode Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} zijn niet beschikbaar binnen uw huidige pakket. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

1 De vraag die uw gebruikers zullen zien (bijv: "Hoe kunnen we ProductX verbeteren?") Approve this translation

verified

1 geverifiëerd Approve this translation

Callback URL (optional)

Callback-URL (optioneel) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

1 NIET aanvinken als uw API-sleutel wordt opgeslagen in een onveilige omgeving Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Regels laten je toe om het ticketsysteem automatisch regels te laten wijzigen gebaseerd op de opgegeven criteria. De regels worden uitgevoerd in de volgorde die hieronder weergegeven wordt. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Dit bericht wordt getoond aan gebruikers die geen toegang hebben tot dit privéforum. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

1 bijvoorbeeld, feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Voegt granulaire controle over hoe de stemming fraude melder functioneert. Approve this translation

Primary

2 Primair Approve this translation

Awaiting response

2 Wacht op reactie Approve this translation

Required?

2 Verplicht? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Weet je het zeker? Hiermee voorkomt u dat iedereen met deze sleutel bij uw gegevens kan. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Approve this translation

From

2 Van Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Uw api-client is succesvol geregistreerd. Approve this translation

Stop evaluating rules

1 Stoppen met het uitvoeren van regels Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

1 Weet u zeker dat u dit forum wilt verwijderen? Approve this translation

For all tickets

2 Voor alle tickets Approve this translation

Add new category

1 Nieuwe categorie toevoegen Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

2 Niet van toepassing voor particuliere forums of admins. Approve this translation

Referrer

2 Aanbrenger Approve this translation

Your client has been deleted.

1 Uw client is verwijderd. Approve this translation

How can we improve %{org}?

1 Hoe kunnen we %{org} verbeteren? Approve this translation

Enter your note here

1 Typ hier uw notitie Approve this translation

Subscribers

2 Abonnees Approve this translation

Edit client

1 Client bewerken Approve this translation

Email addresses

2 E-mailadressen Approve this translation

Leaderboard

1 Leaderboard Approve this translation

this is the last rule

1 dit is de laatste regel Approve this translation

registered users

2 geregistreerde gebruikers Approve this translation

Authorize specific email domains

1 Machtig e-mail van specifieke domeinen Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone-plugin Approve this translation

Field placeholder

2 Veld placeholder Approve this translation

Language

5 Taal Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced-moderatie Approve this translation

Field

2 Veld Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

1 Kopieer de volgende code in uw HTML net vóór de afsluitende tag %{tag}: Approve this translation

(Verified)

1 (Geverifiëerd) Approve this translation

Options

2 Opties Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

1 Gebruikers kunnen nog steeds het hele forum zien, maar niet stemmen of een idee aanmaken. Gebruikers zullen nog steeds in staat zijn om commentaar te leveren. Approve this translation

Tickets

3 Tickets Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

1 Voorbeeldtekst die de gebruiker ziet in het invoerveld voor een nieuw idee Approve this translation