1. Untranslated
  1755
 2. Needs Review
  53
 3. Reviewed
  108
 4. All
  1916
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1916

name

not translated

forum icon

not translated

Previous

Atgal Approve this translation

Forum state

not translated

Recommended

not translated

Loading

Pakrovimas Approve this translation

Remove logo

not translated

Date

Data Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

not translated

Require all

not translated

API key

not translated

Messages

not translated

Open

Atidaryti Approve this translation

Custom

Nuosavas Approve this translation

State

not translated

Allow any

not translated

Preview

not translated

Failures

not translated

Credit card number

not translated

Forum Name

not translated

Used to reference your account

not translated

Security Code

not translated

January

not translated

of the following

not translated

Billing address

not translated

Account

not translated

Notes

Pastabos Approve this translation

Ideas

1 Idėjos Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

not translated

Users

not translated

Month

not translated

Add

not translated

Expiration

not translated

Name on card

not translated

Year

not translated

Hosted subdomain

not translated

Votes Allowed

not translated

Require moderator approval

not translated

Custom CSS

not translated

Enabled

not translated

e.g., Acme Forum (Product Name)

not translated

Actions

Veiksmai Approve this translation

Organization name

not translated

unlimited

not translated

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Įdiekite forumo funkciją savo svetainėje (pvz.: feedback.yourdomain.com). Išsaugo jūsų prekinio ženklo patirtį ir praturtina paieškos sistemos optimizavimą, išsaugant vartotojo sukurtą turinį jūsų domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsų vartotojai gali sklandžiai naviguoti iš jūsų svetainės į UserVoice, nereikalinga jokia registracija. Tai sumažina kliūtis, norint gauti atsiliepimus. Jūsų vartotojų profiliai ir avatarai gali būti integruoti į UserVoice, norint užtikrinti sklandesnę vartotojo patirtį. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Kiekvienam vartotojui suteikiami 10 balsų (viename forume), kuriuos gali atiduoti už idėjas, kurios jam patiko. Tai padeda žmonėms atkreipti dėmesį į geriausias idėjas, kurios sulaukė daugiausia balsų. Naudodami šią parinktį galite nustatyti, kiek balsų gali kiekvienas rinkėjas išleisti forume. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Kai kurie dalykai yra geriausias privačiai. Jūs galite apriboti forumą elektroninio pašto adresą, elektroninio pašto domeno arba per Single Sign-On ". Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Jūsų klientai turės net nereikia žinoti, kad jie jau paliko savo svetainę. Nustatykite savo UserVoice dizainas antraštės, poraštės ir CSS), kad ji atitiktų esamą išvaizdą ir jausti. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Keli paramos galimybes, įskaitant 24/7 specialios sąskaitos tvarkymo. Approve this translation