Admin Console

 1. Untranslated
  1746
 2. Needs Review
  53
 3. Reviewed
  112
 4. All
  1911
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 112

Save

I6saugoti Approve this translation

Description

2 Aprašymas Approve this translation

Comment

1 Komentaras Approve this translation

%{duration} ago

prieš %{duration} Approve this translation

Title

Pavadinimas Approve this translation

optional

nebūtina Approve this translation

Forums

Forumai Approve this translation

Forum

Forumas Approve this translation

Categories

Kategorijos Approve this translation

Comments

Komentarai Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Jei viršuje matote %{image}, tai reiškia, kad neturite Gravatar el. pašto adresui ar jis nereitinguotas G. Galite gauti nemokamai %{link}. Approve this translation

Send

Siųsti Approve this translation

Feedback

Atsiliepimai Approve this translation

Unsubscribe

1 Atsisakyti Approve this translation

SUMMARY

SANTRAUKA Approve this translation

%{n} votes

%{n} balsai Approve this translation

Your Company Name

Jūsų kompanijos pavadinimas Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Jei pažymėta, šis forumas bus matomas tik registruotiems vartotojams Approve this translation

Time

Laikas Approve this translation

Next

Toliau Approve this translation

General Settings

1 Bendrieji nustatymai Approve this translation

User

Vartotojas Approve this translation

Moderation

Tvarkymas Approve this translation

Previous

Atgal Approve this translation

Date

Data Approve this translation

Custom

Nuosavas Approve this translation

Notes

Pastabos Approve this translation

Closed

1 Uždarytas Approve this translation

Actions

Veiksmai Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Įdiekite forumo funkciją savo svetainėje (pvz.: feedback.yourdomain.com). Išsaugo jūsų prekinio ženklo patirtį ir praturtina paieškos sistemos optimizavimą, išsaugant vartotojo sukurtą turinį jūsų domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsų vartotojai gali sklandžiai naviguoti iš jūsų svetainės į UserVoice, nereikalinga jokia registracija. Tai sumažina kliūtis, norint gauti atsiliepimus. Jūsų vartotojų profiliai ir avatarai gali būti integruoti į UserVoice, norint užtikrinti sklandesnę vartotojo patirtį. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Kiekvienam vartotojui suteikiami 10 balsų (viename forume), kuriuos gali atiduoti už idėjas, kurios jam patiko. Tai padeda žmonėms atkreipti dėmesį į geriausias idėjas, kurios sulaukė daugiausia balsų. Naudodami šią parinktį galite nustatyti, kiek balsų gali kiekvienas rinkėjas išleisti forume. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Detaliai kontroliuoja, kaip veikia balsų sukčiavimo detektorius. Approve this translation

From

Nuo Approve this translation

Referrer

Iš kur atėjo Approve this translation

iPhone Plugin

"iPhone įskiepis Approve this translation

Language

Kalba Approve this translation

Crowdsourced moderation

Visuomeninis moderavimas Approve this translation

Continue

1 Tęsti Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorijos leidžia jums organizuoti idėjas jūsų forumuose. Vartotojai gali pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso jų idėja. Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integruoti UserVoice tiesiogiai į savo svetainę. Approve this translation

Add a note

Pridėkite pastabą Approve this translation

Attach a File

1 Pridėti failą Approve this translation

Unassigned

1 Nepriskirta Approve this translation

You don't have access to this.

1 Jūs neturite prieigos prie to. Approve this translation

Settings saved

3 Nustatymai išsaugoti Approve this translation

Restrict access by IP

1 Riboti prieigą IP Approve this translation

Full custom design

Individualus dizainas Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Jau greitai! Integruoti UserVoice pirminę aplikaciją per savo iPhone apps. Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Suteikite privačiam forumui prieigą prie visų el. paštų domenų (pvz., *. Youdomain.com). Approve this translation