Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1535
 3. Reviewed
  367
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 301 - 350 of 367

Feedback for Facebook Plugin

1 Повратне информације за Фејсбук Approve this translation

Single sign-on

1 Пријава Approve this translation

Knowledge Base

1 Baza znanja Approve this translation

Reset

1 Poništi Approve this translation

Articles

1 Članci Approve this translation

Topics

1 Teme Approve this translation

All articles

1 Svi članci Approve this translation

Responses

1 Odgovori Approve this translation

to help you identify it later

1 да бисмо вам помогли да га препознате касније Approve this translation

Tab

1 Језичак Approve this translation

Display the feedback tab on your page

1 Прикажи језичак за повратне информације на вашој страници Approve this translation

Color

1 Боја Approve this translation

Position

1 Положај Approve this translation

Use my own link

1 Користи сопствену везу Approve this translation

Use custom javascript to launch the widget

1 Користи прилагођени јаваскрипт за покретање справице Approve this translation

Example code

1 Пример Approve this translation

Edit widget

1 Уреди справицу Approve this translation

Delete widget

1 Обриши справицу Approve this translation

Edit Article

1 Уреди чланак Approve this translation

Create article

1 Направи чланак Approve this translation

Export

1 Извези Approve this translation

Confirm

1 Потврди Approve this translation

Warning

1 Упозорење Approve this translation

Accepted formats: PNG, GIF or JPG.

1 Дозвољени формати: PNG, GIF и JPG. Approve this translation

Don't see your language? Want to suggest changes? Go to %{link}

Не видите свој језик? Желите да предложите измене? Идите на %{link} Approve this translation

You can't delete your only forum

1 Не можете обрисати свој једини форум Approve this translation

Sort

Поређај Approve this translation

%{num} help sections will be created

Направићете %{num} одељака за помоћ Approve this translation

%{num} knowledge base articles will be created

Направићете %{num} чланака у бази знања Approve this translation

Where to post new ideas to

Где да се постављају нове идеје Approve this translation

Invert tab

Обрни језичак Approve this translation

Points

1 Бодови Approve this translation

Add article

Додај чланак Approve this translation

You can contact an account owner to resolve this:

Можете контактирати власника налога да бисте решили: Approve this translation

Link color

1 Боја везе Approve this translation

Voting on this idea is closed

1 Гласање за ову идеју је затворено Approve this translation

Refresh

Освежи Approve this translation

Provisioning API Access (superuser-only)

1 Приступ АПИ-ју за резервисање Approve this translation

Custom Terms of Service

Prilagođeni Uslovi korišćenja Approve this translation

Updated

Ažurirano Approve this translation

No %{plural_object_name} found

%{plural_object_name} није пронађен Approve this translation

Displaying <b>1</b> %{object_name}

Приказ 1 %{object_name} Approve this translation

Displaying <b>all %{size}</b> %{plural_object_name}

Приказ свих %{size} %{plural_object_name} Approve this translation

Displaying %{plural_object_name} <b>%{start} - %{end}</b> of <b>%{total}</b> in total

Приказ %{plural_object_name} %{start}-%{end} од укупно %{total} Approve this translation

Preview widget

Преглед виџета Approve this translation

Preview

Прегледај Approve this translation

Standard

Uobičajeno Approve this translation

Subscribe

Prijavi Approve this translation

%{count} days

%{count} dana Approve this translation

%{count} months

%{count} meseci Approve this translation