Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1533
 3. Reviewed
  364
 4. All
  1897
 5. Health
Displaying 251 - 300 of 364

Then

1 Онда Approve this translation

If ticket matches any

Ако се тикет поклапа с било чим Approve this translation

Disable

Онемогући Approve this translation

IP Addr

1 IP адреса Approve this translation

To

1 На Approve this translation

Private forums, admins and SSO users are not checked

Приватни форуми, администратори и SSO корисници нису проверени Approve this translation

Domain

1 Домен Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 С лакоћом спојите дупликате идеја. (Гласови из обе идеје се сједињавају.) Approve this translation

Enable

Омогући Approve this translation

Trusted?

1 Поверљиво? Approve this translation

Custom Values

1 Прилагођене вредности Approve this translation

Customize voting

1 Прилагоди гласање Approve this translation

Domain aliasing

1 Псеудоними домена Approve this translation

White labeled

1 Означено белом етикетом Approve this translation

Private forums

1 Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

1 SSL шифровање Approve this translation

ideas

ideje Approve this translation

users

1 корисници Approve this translation

Vote

1 Glasaj Approve this translation

Edit

Уреди Approve this translation

Forum name

1 Назив форума Approve this translation

Insert canned response

Убаци конзервиран одговор Approve this translation

Replace _field_name_ with the name of your custom field

Замените _field_name_ с именом свог прилагођеног поља Approve this translation

Learn more

1 Сазнајте више Approve this translation

This Week

1 Ове недеље Approve this translation

This Month

1 Овог месеца Approve this translation

Last Month

1 Прошли месец Approve this translation

All Time

1 Све време Approve this translation

Contact form

1 Образац за контактирање Approve this translation

Add note

1 Додај белешку Approve this translation

Plan

1 План Approve this translation

General

1 Опште Approve this translation

Edit custom field

1 Уреди прилагођено поље Approve this translation

Allowed votes

1 Дозвољени гласови Approve this translation

Edit forum

1 Уреди форум Approve this translation

Akismet spam filter

Акисмет филтер за непожељне поруке Approve this translation

Disabled

1 Онемогућено Approve this translation

All profanity in ideas and comments will be replaced with *****

Све псовке у идејама и коментарима биће замењене звездицама Approve this translation

New forum

1 Нови форум Approve this translation

Add a new forum

1 Додај нови форум Approve this translation

Custom field

1 Прилагођено поље Approve this translation

Ideas moderation action

1 Уређивање идеја Approve this translation

Comments moderation action

1 Уређивање коментара Approve this translation

Add widget

1 Додај справицу Approve this translation

Channels

1 Канали Approve this translation

Edit rule

1 Уреди правило Approve this translation

Administrators

Administratori Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Ово је највећи број администратора на форуму за повратне информације и на систему за тикетирање. Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Повратне информације за Фејсбук Approve this translation

Single sign-on

1 Пријава Approve this translation