Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1533
 3. Reviewed
  364
 4. All
  1897
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 364

Create forum

1 Направи форум Approve this translation

Full custom design

1 Целокупан изглед Approve this translation

Callback URL

1 Повратна адреса Approve this translation

line %{num}

1 линија %{num} Approve this translation

Owner

1 Власник Approve this translation

Key

1 Кључ Approve this translation

Note

1 Белешка Approve this translation

Customize

1 Прилагоди Approve this translation

Consult the %{docs} for more information.

1 Прочитајте %{docs} за више информација. Approve this translation

(Not Verified)

1 (неодобрено) Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Ускоро! Ускладите Јузервојс за рад с програмима на ајфону. Approve this translation

Update billing information

1 Ажурирај податке о уплати Approve this translation

View original

1 Прикажи изворно Approve this translation

INVOICE DATE

1 ДАТУМ РАЧУНА Approve this translation

Main Application URL

1 Адреса главног програма Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Доделите приступ приватном форуму целим е-доменима (нпр. *.vasdomen.com). Approve this translation

Custom Fields

1 Прилагођена поља Approve this translation

Time Zone

1 Временска зона Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Ограничи приступ по е-доменима Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Напредне поставке превара у гласању Approve this translation

Description of what this field is for.

1 Опис овог поља Approve this translation

Alert

1 Напомена Approve this translation

Label

Назив Approve this translation

Conditions

1 Стања Approve this translation

example.com

1 primer.com Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

1 Одмах замењује псовке са звездицама (само за енглески). Approve this translation

Industry

1 Индустрија Approve this translation

Load more

1 Учитај више Approve this translation

Channel

1 Kanal Approve this translation

Request

1 Захтев Approve this translation

Access Token URL

1 Приступи новчићу адресе Approve this translation

Respond to ideas

1 Одговори на идеје Approve this translation

Secret

1 Тајна Approve this translation

If ticket matches all

Ако се тикет поклапа са свим Approve this translation

Accepted formats: PNG, GIF or JPG. Maximum 350x150 pixels.

Дозвољени формати: PNG, GIF или JPG. Највише 350×150 тачака. Approve this translation

%{num} ideas will be lost!

1 %{num} идеје/а ће бити изгубљено! Approve this translation

The name of this field. If you display this custom field on your contact form, the label will be visible to customers.

1 Назив овог поља. Ако прикажете прилагођено поље на обрасцу за контактирање, назив ће бити видљив и посетиоцима. Approve this translation

Created by

1 Направио/ла Approve this translation

Stop evaluating any subsequent rules

Престаните с кршењем правила Approve this translation

Add condition

Додај услов Approve this translation

Add action

1 Додај радњу Approve this translation

Upload Spreadsheet (.CSV)

Отпреми табелу (.CSV) Approve this translation

API Documentation

АПИ документација Approve this translation

Add a new rule

1 Додај ново правило Approve this translation

Authorize URL

1 Потврди адресу Approve this translation

Forum settings

1 Поставке форума Approve this translation

Authorize specific IP addresses

1 Потврди одређене IP адресе Approve this translation

The <em>default</em> order ideas are displayed on your forum. Users can still choose to view them in a different order.

На вашем форуму је заступљено подразумевано распоређивање идеја. Корисници могу да изаберу другачије. Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Доделите приступ приватном форуму одређеним IP адресама (нпр. ваша унутрашња мрежа). Approve this translation

Add IP

1 Додај IP адресу Approve this translation