Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1533
 3. Reviewed
  364
 4. All
  1897
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 364

try again

1 покушајте поново Approve this translation

Send and close ticket

1 Пошаљи и затвори тикет Approve this translation

Your plan does not allow any more forums.

1 Ваш план не дозвољава више форума. Approve this translation

Your widget client was successfully registered.

1 Ваш клијент за виџет је регистрован. Approve this translation

Un-delete

1 Поврати Approve this translation

Enter a message to send a reply

1 Упишите поруку да бисте послали одговор Approve this translation

Adaptive response

Прилагодљив одговор Approve this translation

Continue

1 Nastavi Approve this translation

e.g., Your organization's name

1 нпр. назив ваше организације Approve this translation

Feedback Tab Widget

Виџет за повратне информације Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Категорије вам помажу да сврстате идеје унутар форумâ. Корисници могу да изаберу у којој категорији њихова идеја припада. Approve this translation

Feedback widget demo for %{name}

1 Увод у коришћење справице за повратне информације за %{name} Approve this translation

Your oauth client was successfully registered.

1 Ваш OAuth клијент је успешно регистрован. Approve this translation

The following optional fields are only applicable if you're building a web application.

1 Следећа необавезна поља утичу само ако правите веб програм. Approve this translation

There was a problem with your CSV file.

1 CSV датотека није исправна. Approve this translation

Close ticket

1 Затвори тикет Approve this translation

Submit

Pošalji Approve this translation

Profanity filter

Филтер за вулгарности Approve this translation

Domain alias

1 Псеудоним домена Approve this translation

or replace:

1 или замени: Approve this translation

Add value

1 Додај вредност Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Обједините Јузервојс директно с вашим сајтом. Approve this translation

Application URL (optional)

1 Адреса програма (необавезно) Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} није доступан на вашем текућем плану. Approve this translation

not verified

1 неодобрено Approve this translation

yes

1 да Approve this translation

<strong>%{num}</strong> rows had errors and were skipped:

%{num} редова има грешака и прескочени су: Approve this translation

Merge ideas

Spoji ideje Approve this translation

see documentation

1 погледај документацију Approve this translation

Custom HTML

1 Прилагођени HTML Approve this translation

Trusted

1 Поверљиво Approve this translation

Match ALL of the following conditions

Поклопи СВЕ следеће услове Approve this translation

Site setting is:

1 Поставка сајта: Approve this translation

No Results

1 Нема резултата Approve this translation

Attach a File

Priložite fajl Approve this translation

Are you sure?

1 Јесте ли сигурни? Approve this translation

Do this

1 Уради ово Approve this translation

There were errors that preventing this from saving

Неке грешке спречавају ово од чувања Approve this translation

Unassigned

Nedodeljeno Approve this translation

upgrade your account

1 догради налог Approve this translation

Pre-moderation

Preuređivanje Approve this translation

You don't have access to this.

1 Немате приступ овоме. Approve this translation

minutes

1 минута Approve this translation

Open ticket

1 Отворени тикет Approve this translation

Evaluate next rule

Прекрши следеће правило Approve this translation

Settings saved

2 Postavke su sačuvane. Approve this translation

Published

1 Објављено Approve this translation

Contact Form

1 Контакт Approve this translation

Voters

1 Гласачи Approve this translation

Restrict access by IP

1 Ограничи приступ по IP адресама Approve this translation