1. Untranslated
  1452
 2. Needs Review
  334
 3. Reviewed
  151
 4. All
  1937
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1937

Required?

Påkrævet? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Er du sikker? Dette vil forhindre eventuelle klienter er knyttet til denne nøgle i at få adgang til dine data. Det kan ikke fortrydes. Approve this translation

From

1 Fra Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Din API-klient blev succesfuldt registreret. Approve this translation

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

Kun %{account_owners} kan ændre planer eller ændre faktureringsindstillinger Approve this translation

Stop evaluating rules

Stop evaluering regler Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Er du sikker på vil slette dette forum? Approve this translation

For all tickets

For alle billetter Approve this translation

Add new category

Tilføj ny kategori Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Ikke anvendt til private fora eller admins. Approve this translation

Referrer

Henviser Approve this translation

Your client has been deleted.

Din klient er blevet slettet. Approve this translation

How can we improve %{org}?

Hvordan kan vi forbedre %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Indtast din note her Approve this translation

Subscribers

Abonnenter Approve this translation

You have %{n} days left in your free trial.

Du har %{n} dage tilbage i din gratis prøveversion. Approve this translation

Edit client

Rediger kunde Approve this translation

Email addresses

E-mail-adresser Approve this translation

Leaderboard

Leaderboard Approve this translation

this is the last rule

dette er den sidste regel Approve this translation

Your billing information has been saved.

1 Dine faktureringsoplysninger er blevet gemt. Approve this translation

Email address

1 E-mail-adresse Approve this translation

registered users

registrerede brugere Approve this translation

Tell us a little about your goals

Fortæl os lidt om dine mål Approve this translation

Authorize specific email domains

Tillade specifikke e-mail-domæner Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Field placeholder

Felt pladsholder Approve this translation

Language

1 Sprog Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced moderation Approve this translation

Field

Field Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Kopier og indsæt følgende kode ind på din HTML lige før den afsluttende %{tag} tag: Approve this translation

(Verified)

(Verified) Approve this translation

Options

Optioner Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Brugere kan stadig se hele forum, men kan ikke oprette ideer eller stemme. Brugerne vil stadig kunne kommentere. Approve this translation

Tickets

2 Supportsager Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Pladsholderteksten brugeren vil se i den nye idé indtastningsfeltet Approve this translation

Topic

Emne Approve this translation

Invited

Inviteret Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

fx, Kunde feedback og ideer Approve this translation

%{num} characters max

%{num} karakterer max Approve this translation

Fully Customizable Design

Fuldt Customiserbart Design Approve this translation

Success

Succes Approve this translation

by %{user}

af %{user} Approve this translation

account owners

konto ejere Approve this translation

JSON / XML

JSON / XML Approve this translation

Replies

1 Svar Approve this translation

Download CSV template

Download CSV skabelon Approve this translation

Request Token URL

Anmodning Token URL Approve this translation

try again

prøv igen Approve this translation

Send and close ticket

Send og luk billet Approve this translation