1. Untranslated
  1521
 2. Needs Review
  281
 3. Reviewed
  107
 4. All
  1909
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1909

Description

1 Beskrivelse Approve this translation

Comment

Kommentar Approve this translation

Deleted

1 Slettet Approve this translation

Spam

Spam Approve this translation

%{duration} ago

for %{duration} siden Approve this translation

Forums

Fora Approve this translation

Forum

forum Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

1 Hvis du ser %{image} ovenfor, betyder det, at du enten ikke har Gravatar til denne e-mailadresse eller også er den ikke G-mærket. Få en gratis på %{link}. Approve this translation

Send

1 Send Approve this translation

Credit card billed

Betalingskort, der er trukket penge på Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Dette beløb dækker betaling for din konto frem til %{date}. På det tidspunkt trækker vi penge for den næste måned. Approve this translation

From %{start} to %{end}

Fra %{start} til %{end} Approve this translation

Amount PAID

BETALT beløb Approve this translation

Price

Pris Approve this translation

SUMMARY

RESUMÉ Approve this translation

%{n} votes

%{n} stemmer Approve this translation

Your Company Name

1 Dit firmanavn Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

1 Hvis markeret, vil dette forum kun være synlige for autoriserede brugere Approve this translation

Time

1 Tid Approve this translation

Export to Excel

Eksportér til Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Automatisk lukke forum på: Approve this translation

Default

Default Approve this translation

Phone number

Telefonnummer Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

General Settings

1 Generelle indstillinger Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Der var fejl, som forhindrede dette fra at spare Approve this translation

User

Bruger Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Tillad brugere at anmode om adgang til dette forum Approve this translation

Organization URL

Organisation URL Approve this translation

upgrade

1 opgradering Approve this translation

This is a private forum

Dette er et privat forum Approve this translation

What is this

Hvad er dette Approve this translation

Not spam

Ikke spam Approve this translation

Failure

Manglende Approve this translation

URL

URL Approve this translation

Mark as spam

Marker som spam Approve this translation

Welcome Message

Velkomstmeddelelse Approve this translation

Moderation

1 Moderation Approve this translation

Details

Detaljer Approve this translation

Created

Oprettet Approve this translation

Links

Links Approve this translation

Delete this forum

Slet dette forum Approve this translation

By default, sort ideas by

Som standard, ideer sortere efter Approve this translation

Create

Opret Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Domæne aliasing kræver en brugerdefineret CNAME DNS record Approve this translation

%{n} vote

%{n} afstemning Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

fx, Hvordan kan vi forbedre Acme? Approve this translation

Dashboard

Instrumentbræt Approve this translation

manage authorized users

administrere autoriserede brugere Approve this translation

name

Navn Approve this translation