1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  955
 3. Reviewed
  1041
 4. All
  1996
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1996

Primary

2 Primair Approve this translation

Awaiting response

2 Wacht op reactie Approve this translation

Required?

2 Verplicht? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Weet je het zeker? Hiermee voorkomt u dat iedereen met deze sleutel bij uw gegevens kan. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Approve this translation

From

2 Van Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Uw api-client is succesvol geregistreerd. Approve this translation

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

1 Alleen %{account_owners} kunnen wijzigingen doorvoeren op facturatie- of abonnementsgegevens Approve this translation

Stop evaluating rules

1 Stoppen met het uitvoeren van regels Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

1 Weet u zeker dat u dit forum wilt verwijderen? Approve this translation

For all tickets

2 Voor alle tickets Approve this translation

Add new category

1 Nieuwe categorie toevoegen Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

2 Niet van toepassing voor particuliere forums of admins. Approve this translation

Referrer

2 Aanbrenger Approve this translation

Your client has been deleted.

1 Uw client is verwijderd. Approve this translation

How can we improve %{org}?

1 Hoe kunnen we %{org} verbeteren? Approve this translation

Enter your note here

1 Typ hier uw notitie Approve this translation

Subscribers

2 Abonnees Approve this translation

You have %{n} days left in your free trial.

1 Uw gratis proefperiode duurt nog %{n} dagen. Approve this translation

Edit client

1 Client bewerken Approve this translation

Email addresses

2 E-mailadressen Approve this translation

Leaderboard

1 Leaderboard Approve this translation

this is the last rule

1 dit is de laatste regel Approve this translation

Your billing information has been saved.

6 Uw factuurgegevens zijn opgeslagen. Approve this translation

Email address

2 E-mailadres Approve this translation

registered users

2 geregistreerde gebruikers Approve this translation

Tell us a little about your goals

2 Vertel ons iets over je doelen Approve this translation

Authorize specific email domains

1 Machtig e-mail van specifieke domeinen Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone-plugin Approve this translation

Field placeholder

2 Veld placeholder Approve this translation

Language

5 Taal Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced-moderatie Approve this translation

Field

2 Veld Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

1 Kopieer de volgende code in uw HTML net vóór de afsluitende tag %{tag}: Approve this translation

(Verified)

1 (Geverifiëerd) Approve this translation

Options

2 Opties Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

1 Gebruikers kunnen nog steeds het hele forum zien, maar niet stemmen of een idee aanmaken. Gebruikers zullen nog steeds in staat zijn om commentaar te leveren. Approve this translation

Tickets

3 Tickets Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

1 Voorbeeldtekst die de gebruiker ziet in het invoerveld voor een nieuw idee Approve this translation

Topic

2 Onderwerp Approve this translation

Invited

2 Uitgenodigd Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

1 bijv., feedback en ideeën van klanten Approve this translation

%{num} characters max

1 max. %{num} tekens Approve this translation

Fully Customizable Design

2 Volledig aanpasbaar design Approve this translation

Success

1 Gelukt Approve this translation

by %{user}

2 door %{user} Approve this translation

account owners

2 account eigenaars Approve this translation

JSON / XML

2 JSON / XML Approve this translation

Replies

2 Reacties Approve this translation

Download CSV template

1 CSV-voorbeeld downloaden Approve this translation

Request Token URL

Token-URL aanvragen Approve this translation