Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  947
 3. Reviewed
  1052
 4. All
  1999
 5. Health
Displaying 1851 - 1900 of 1999

In the last 30 days, an average of %{num} person interacted with your UserVoice site daily

In de afgelopen 30 dagen was het gemiddelde %{num} persoon heeft dagelijks interactie gehad met uw UserVoice-site Approve this translation

In the last 30 days, an average of %{num} people interacted with your UserVoice site daily

In de afgelopen 30 dagen was het gemiddelde %{num} mensen hebben dagelijks contact gehad met uw UserVoice-site Approve this translation

Rate Type

Tarieftype Approve this translation

Per Admin Rate

Per beheerderspercentage Approve this translation

Next Payment

Volgende betaling Approve this translation

Personal

persoonlijk Approve this translation

System

Systeem Approve this translation

Users & Accounts

Gebruikers en accounts Approve this translation

Access

Toegang Approve this translation

UserVoice & Custom

UserVoice en Custom Approve this translation

Third Party

Derde partij Approve this translation

SSO authentication

SSO-authenticatie Approve this translation

Authenticate users via SSO to use the widget with a private forum

Verifieer gebruikers via SSO om de widget met een privéforum te gebruiken Approve this translation

SSO key:

SSO-sleutel: Approve this translation

SSO documentation

SSO-documentatie Approve this translation

You don't have the necessary permissions to create or edit teams. Please contact your account administrator for the necessary access.

Je hebt niet de benodigde rechten om teams te maken of te bewerken. Neem contact op met uw accountbeheerder voor de benodigde toegang. Approve this translation

Create access token

Toegangstoken aanmaken Approve this translation

When enabled, users will receive an email notification when someone comments on an idea they’ve voted on. Users can override this setting.

Indien ingeschakeld, ontvangen gebruikers een e-mailmelding wanneer iemand opmerkingen maakt over een idee waarop ze hebben gestemd. Gebruikers kunnen deze instelling overschrijven. Approve this translation

My email subscriptions

Mijn e-mailabonnementen Approve this translation

Saved Views

Opgeslagen weergaven Approve this translation

Your account was successfully charged %{amount} and service has been restored.

Uw account is in rekening gebracht %{amount} en de service is hersteld. Approve this translation

When an idea or comment is flagged for moderator approval

Wanneer een idee of opmerking wordt gemarkeerd als goedkeuring door de moderator Approve this translation

Activity Updates

Activiteitsupdates Approve this translation

When a status update is posted

Wanneer een statusupdate is gepost Approve this translation

When a teammate submits feedback on behalf of a user

Wanneer een teamgenoot feedback indient namens een gebruiker Approve this translation

When a new idea is created

Wanneer een nieuw idee is gemaakt Approve this translation

When a new comment is posted

Wanneer een nieuwe reactie is geplaatst Approve this translation

When a new note is added to an idea

Wanneer een nieuwe notitie aan een idee wordt toegevoegd Approve this translation

All new Tickets

Alle nieuwe tickets Approve this translation

Idea and comment attachments

Ideeën en commentaarbijlagen Approve this translation

Allow end-users to attach files to ideas and comments.

Laat eindgebruikers bestanden bijvoegen bij ideeën en opmerkingen. Approve this translation

Revenue

Omzet Approve this translation

at the

bij de Approve this translation

"No response was received from the URL you entered..."

"Er is geen reactie ontvangen van de URL die u hebt ingevoerd ..." Approve this translation

warning

waarschuwing Approve this translation

This warning is safe to ignore

Deze waarschuwing kan veilig worden genegeerd Approve this translation

Step 6: Check Configuration Status (Optional)

Stap 6: Controleer de configuratiestatus (optioneel) Approve this translation

After you've completed Steps 1-5 above, click the button below to see if UserVoice is properly authorized with the Jira Server

Nadat u de stappen 1-5 hierboven hebt voltooid, klikt u op de onderstaande knop om te zien of UserVoice correct is geautoriseerd met de Jira-server Approve this translation

Check Status

Controleer de status Approve this translation

Step 7: Update Custom Field Renderer

Stap 7: Update Custom Field Renderer Approve this translation

Step 8: Add Custom Field to Screens

Stap 8: Aangepast veld toevoegen aan schermen Approve this translation

Edit

Bewerk Approve this translation

Upon visiting your site, visitors without a valid SSO token or authorized IP address will be redirected to a site sign-in page

Wanneer u uw site bezoekt, worden bezoekers zonder een geldig SSO-token of geautoriseerd IP-adres omgeleid naar een site-inlogpagina Approve this translation

Forum-Specific Notifications

Forum-specifieke meldingen Approve this translation

Choose individual forums

Kies individuele forums Approve this translation

If this is unchecked, notifications will be sent for all forums

Als dit niet is aangevinkt, worden meldingen voor alle forums verzonden Approve this translation

Select one or more forums for which to send notifications

Selecteer een of meer forums waarvoor u meldingen wilt verzenden Approve this translation

General Notifications

Algemene meldingen Approve this translation

UserVoice for Slack

UserVoice voor Slack Approve this translation

Add to another workspace

Toevoegen aan een andere werkruimte Approve this translation