Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1023
 3. Reviewed
  1232
 4. All
  2255
 5. Health
Displaying 1201 - 1232 of 1232

LTV

1 LTV Approve this translation

Passives

Passieven Approve this translation

Overall

1 Globaal Approve this translation

Rating

Beoordeling Approve this translation

Select the date range you want to export activity (ideas, notes and comments) for.

Selecteer de periode waarvoor u de activiteiten wilt exporteren. Approve this translation

Date Range

Periode Approve this translation

Export activity

Exporteer activiteit Approve this translation

Overview

Overzicht Approve this translation

Expand all messages

Toon alle berichten Approve this translation

Date/Time

Datum/tijd Approve this translation

Overall, your average grade is <b>%{formatted_score}</b>.

Overall is uw gemiddelde cijfer, uw gemiddelde cijfer een %{formatted_score} Approve this translation

That's <b>%{change}</b> over the previous %{period}.

Dat is %{change} ten opzichte van de voorgaande %{period} . Approve this translation

On average, <b>users waited %{average}</b> to get a response.

Gemiddeld hebben gebruikers %{average} gewacht om een antwoord te krijgen. Approve this translation

That's <b>%{change}% %{direction}</b> than the %{average} average from the previous %{formatted_points}.

Dat is %{change} % %{direction} dan %{average} gemiddeld van de vorige %{formatted_points} . Approve this translation

The good news is that <b>averages can be very misleading.</b> Most users waited less than %{time} to receive a response. This is great!

Het goede nieuws is dat de gemiddelden zeer misleidend kunnen zijn. De meeste gebruikers wachten minder dan %{time} om een ​​antwoord te ontvangen. Dit is geweldig! Approve this translation

You responded to <b>%{count}</b> received in the last %{formatted_points} (roughly %{rate}/%{granularity}).

U heeft gereageerd op %{count} ontvangen in de laatste %{formatted_points} (Ruwweg %{rate} / %{granularity} ). Approve this translation

It's also helpful to see how many messages users typically send on days and hours of the week, and how long they usually have to wait for a response.

Het is ook handig om te zien hoeveel berichten gebruikers doorgaans sturen, op welke dagen en uren van de week en hoe lang ze meestal moeten wachten. op een reactie. Approve this translation

In the punchcard chart below, <strong>circle size</strong> indicates the number of messages received and <strong>circle color</strong> indicates the how long users waited to receive a response. Areas with a <strong>blue background</strong> indicate <em>coverage</em> (times when agents are regularly responding to tickets).

In de onderstaande knipkaart, geeft de circel grootte het aantal ontvangen tickets aan. De circel kleur geeft aan hoe lang gebruikers hebben gewacht op een reactie. De gebieden met een blauwe achtergrond geven de dekking aan. (Momenten waarop agenten regelmatig op tickets reageren). Approve this translation

Graded messages

Beoordeelde berichten Approve this translation

Yes, delete my profile

1 Ja, verwijder mijn profiel Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Verberg kudo', tracking pixels en andere dingen die kunnen onthullen dat dit ticket geen persoonlijke e-mail is. Approve this translation

Current ticket

Dit ticket Approve this translation

Lithuanian

1 Litouws Approve this translation

<a href="%{url}">Internet Explorer 10+</a>

Internet Explorer 10+ Approve this translation

<a href="%{url}">Google Chrome</a>

Google Chrome Approve this translation

<a href="%{url}">Mozilla Firefox</a>

Mozilla Firefox Approve this translation

Note: you can <a href="%{url}">upgrade your account</a> to upload images directly.

Let op: je kunt je account upgraden om direct afbeeldingen te uploaden. Approve this translation

From: %{user}

1 Van: %{user} Approve this translation

Via: %{ticket}

1 Via: %{ticket} Approve this translation

Link this ticket to an idea

Koppel dit ticket aan een idee Approve this translation

Multiple forum languages

1 Meerdere forum talen Approve this translation

Have forums in multiple languages

Heeft forums in meerdere talen Approve this translation