Admin Console

 1. Untranslated
  1493
 2. Needs Review
  342
 3. Reviewed
  164
 4. All
  1999
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1999

of the following

af følgende Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Billing address

Faktureringsadresse Approve this translation

Account

Konto Approve this translation

Notes

1 Noter Approve this translation

Ideas

1 Idéer Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Kan du styre, hvad brugerne kan gøre på forummet Approve this translation

Users

Brugere Approve this translation

Month

Måned Approve this translation

Add

Tilføj Approve this translation

Expiration

Udløbet Approve this translation

Name on card

Navn på kort Approve this translation

Year

År Approve this translation

Closed

2 lukket Approve this translation

Hosted subdomain

Hosted underdomæne Approve this translation

Votes Allowed

Stemmer er tilladt Approve this translation

Require moderator approval

Kræv moderator godkendelse Approve this translation

Custom CSS

Custom CSS Approve this translation

Enabled

Aktiveret Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

fx Acme Forum (Produktnavn) Approve this translation

Actions

1 Handlinger Approve this translation

Organization name

Organisationens navn Approve this translation

unlimited

ubegrænset Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Hav dit forum sat op på dit eget domæne (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer dit brand og tilfører SEO værdi ved at placere brugergenereret indhold på dit domæne Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brugere kan skifte problemfrit fra dit websted til UserVoice uden behov for registrering. Derved sænkes barriererne mod at give feedback. Dine brugeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mere gnidningsfri brugeroplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver vælger tildeles 10 stemmer (pr. forum) til at bruge på ideer, de støtter. Dette tvinger folk til at fokusere på deres top ideer, som giver højere kvalitet feedback. Med denne indstilling kan du indstille antallet af stemmer hver vælgere får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Nogle ting er bedst drøftes privat. Du kan begrænse et forum via e-mail-adresse, via e-mail-domæne eller via Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder behøver ikke engang at vide, at de har forladt dit websted. Konfigurer din UserVoice design (sidehoveder, sidefødder og CSS) til at matche din eksisterende look-and-feel. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere supportmuligheder herunder 24 / 7 dedikeret account management. Approve this translation

Private Forums

Private Fora Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste konti har et forum for generelle idéer og skabe yderligere fora for at bore i emnet med både dine brugere og interne team. Approve this translation

Employees

Medarbejdere Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

Discount Code

Rabat kode Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Du skal %{upgrade} at få adgang til denne funktion. Approve this translation

Message

1 Besked Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Indhold med flere stemmer kræver flere flag, før der gribes ind. Approve this translation

There were errors validating your credit card

Der var fejl validering dit kreditkort Approve this translation

Embed Code

Embed Code Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} er ikke tilgængelige på din nuværende plan. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Alle de værktøjer til at lytte, reagere og måle følelser af en voksende publikum. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Det spørgsmål dine brugere vil se (fx "Hvordan kan vi forbedre Acme?") Approve this translation

verified

verificerede Approve this translation

Callback URL (optional)

Tilbagekald URL (valgfri) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

IKKE markeret dette, hvis din API Key vil blive opbevaret i et usikkert miljø Approve this translation

be an admin

være en admin Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Regler giver dig mulighed for at gøre billetten systemet automatisk skifte billetter baseret på specifikke kriterier. Regler køres i den rækkefølge, som vist nedenfor. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Denne meddelelse vises til brugere, der ikke har adgang til denne private forum. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

f.eks feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Tilføjer detaljeret kontrol over, hvordan stemmesvindelsdetektoren virker. Approve this translation