Admin Console

 1. Untranslated
  1654
 2. Needs Review
  19
 3. Reviewed
  244
 4. All
  1917
 5. Health
Displaying 201 - 244 of 244

Custom Terms of Service

Specialanpassad avtal för service Approve this translation

Updated

Uppdaterad Approve this translation

Standard

1 Standard Approve this translation

Subscribe

1 Prenumerera Approve this translation

%{count} days

%{count} dagar Approve this translation

%{count} months

%{count} månader Approve this translation

New

Ny Approve this translation

Idea attachments

2 Idébilagor Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Administratörer och (valbart) användare kan bifoga filer till idéer. Approve this translation

%{time} ago

%{time} sen Approve this translation

No status

Ingen status Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

view original idea

visa original idé Approve this translation

Change access to kudos.

Ändra tillgång till kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Idén finns inte längre Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Låter användarna hjälpa dig att hålla ordning på sajten. Crowdsource-moderering låter användarna flagga olämpliga och duplicerade inlägg för att underlätta för dig. Approve this translation

Your service hook was successfully registered.

Din service koppling är fullständigt registrerad. Approve this translation

Your service hook was successfully updated.

Din service koppling är fullständigt uppdaterad. Approve this translation

Your service hook has been deleted.

Din service koppling är bort tagen. Approve this translation

You must provide an email address in order to create a ticket.

Du måste ange en e-post adress för att skapa ett ärende. Approve this translation

Your gadget has been deleted.

Din gadget har raderats. Approve this translation

View this user in Inspector

Visa denna användare i 'Inspector' Approve this translation

Support Queues

Supportköer Approve this translation

Agents

1 Agenter Approve this translation

Support Queue

Supportkö Approve this translation

Just now

1 Just nu Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

1 I går Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

1 Du har inte fått tillåtelse att komma åt denna funktion. Approve this translation

(select)

(välj) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Lämna feedback och kontakta kundtjänst Approve this translation

Give feedback only

Lämna endast feedback Approve this translation

Contact support only

Kontakta endast kundtjänst Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Approve this translation

Is

Är Approve this translation

Is not

1 Är inte Approve this translation

Between

1 Mellan Approve this translation

Greater Than

Större än Approve this translation

Less Than

1 Mindre än Approve this translation

Today

Idag Approve this translation

Custom statuses

1 Anpassade statusar Approve this translation

Multiple forum languages

Flera forumspråk Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Ta bort 'Powered By' UserVoice branding. Approve this translation