1. Untranslated
  1745
 2. Needs Review
  90
 3. Reviewed
  67
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1902

manage authorized users

not translated

name

not translated

forum icon

not translated

Previous

Iepriekšējais Approve this translation

Forum state

not translated

Recommended

not translated

Remove logo

not translated

Date

Datums Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

not translated

Require all

not translated

API key

not translated

Messages

not translated

Open

1 Atvērt Approve this translation

Custom

Paraža Approve this translation

State

not translated

Allow any

not translated

Preview

not translated

Failures

not translated

Credit card number

not translated

Forum Name

not translated

Used to reference your account

not translated

Security Code

not translated

January

not translated

of the following

not translated

Billing address

not translated

Account

not translated

Notes

Piezīmes Approve this translation

Ideas

Idejas Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

not translated

Users

not translated

Month

not translated

Add

not translated

Expiration

not translated

Name on card

not translated

Year

not translated

Closed

1 Slēgts Approve this translation

Hosted subdomain

not translated

Votes Allowed

not translated

Require moderator approval

not translated

Custom CSS

not translated

Enabled

not translated

e.g., Acme Forum (Product Name)

not translated

Actions

Darbības Approve this translation

Organization name

not translated

unlimited

not translated

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Izveidojiet forumu pats zem sava domēna (piem., feedback.yourdomain.com). Tas nāks par labu jūsu zīmolam un SEO, ka lietotāja radīts saturs būs pieejams uzreiz jūsu lapā Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsu lietotāji var nemanāmi un bez reģistrēšanās nonākt no jūsu vietnes uz UserVoice. Tas ievērojami samazina šķēršļus atsauksmju sniegšanai. Vēl kvalitatīvākai lietotāju pieredzei Jūsu lietotāju profilus un avatarus var integrēt pašā UserVoice sistēmā. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Katram lietotājam tiek piešķirtas 10 balsis, ko tas var piešķirt tām idejām, kuras atbalsta. Tas liek cilvēkiem koncentrēties uz savām galvenajām idejām, kas dod kvalitātes paaugstināšanās atsauksmes. Ar šo opciju jūs varat iestatīt balsu skaitu katram vēlētājam grasas uz vienu foruma pamata. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Dažas lietas ir vislabāk apspriest privāti. Jūs varat ierobežot forumu ar e-pasta adresi, ar e-pasta domēnu vai izmantojot Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Jūsu klientiem nebūs pat jāzina, ka viņi atstāj jūsu veidlapu. Konfigurējiet savu UserVoice dizainu (galvenes, kājenes un CSS), lai atbilstu jūsu pašreizējam izskatam un sajūtai. Approve this translation