1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  292
 3. Reviewed
  529
 4. All
  821
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 821

by %{username}

av %{username} Approve this translation

started

startet Approve this translation

Sign in

Logg inn Approve this translation

anonymous

anonym Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Dette innlegget tilhører en beskyttet UserVoice-side. Abonner på adressen %{url} for å vise beskyttede innlegg. Approve this translation

[password protected entry]

[passordbeskyttet innlegg] Approve this translation

I suggest you ...

Jeg foreslår at du... Approve this translation

Terms of service

Brukervilkår Approve this translation

an anonymous user

en anonym bruker Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Du trakk tilbake nøkkelen for %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet inkluderer ikke domenealias Approve this translation

%{username} (admin) responded

%{username} (administrator) svarte Approve this translation

does not belong to subdomain

hører ikke under subdomenet Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Dette forumet har stengt. Ingen flere stemmer kan avgis. Approve this translation

planned

planlagt Approve this translation

duplicate

duplikat Approve this translation

Password confirmation

Passordbekreftelse Approve this translation

%{username} said

%{username} sa Approve this translation

other

annen Approve this translation

Avatar

Avatar Approve this translation

Email

E-post Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

1 Beklager, vi kunne ikke finne noen kontoer for "%{email}". Approve this translation

%{username} suggested

%{username} foreslo Approve this translation

White Labeled

Hvitmerket Approve this translation

Categories

Kategorier Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Tilbakemeldinger for %{account_name} Approve this translation

under review

til vurdering Approve this translation

What happens if I run out?

Hva skjer hvis jeg går tom for stemmer? Approve this translation

declined

avslått Approve this translation

%{num} comments

%{num} kommentarer Approve this translation

Domain Aliasing

1 Domene aliasing Approve this translation

Privacy Policy

Policy om håndtering av personlige opplysninger Approve this translation

Your Name

1 Ditt navn Approve this translation

Password

Passord Approve this translation

Remember me

Husk meg Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

1 Takk for at du bekreftet e-postadressen din. Approve this translation

Enter your idea

1 Skriv inn forslaget ditt Approve this translation

Share

Del Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

fører til "%{resolves_to}" i stedet for "%{host}". Sjekk DNS-instillingene dine. Approve this translation

%{username} noted

%{username} kommenterte Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

svarer ikke. Det kan ta opptil 72 timer før DNS-endringen blir effektiv. %{link} Approve this translation

Sign up

Registrer deg Approve this translation

%{num} comment

%{num} kommentar Approve this translation

You have already confirmed this email.

1 Du har allerede bekreftet denne e-postadressen. Approve this translation

completed

fullført Approve this translation

Deny

1 Nekt Approve this translation

Visit our notifications forum

Gå til varslingsinnstillinger Approve this translation

Too much email?

1 For mye e-post? Approve this translation

How can we improve this email?

1 Hvordan kan vi forbedre denne e-posten? Approve this translation

Welcome to UserVoice!

2 Velkommen til UserVoice! Approve this translation