1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  429
 3. Reviewed
  394
 4. All
  823
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 823

What happens if I run out?

Što će se dogoditi ako mi ponestane glasova? Approve this translation

Share

Podijeli Approve this translation

Done!

Završeno! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Morate autorizirati UserVoice sustav povratnih informacija Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Dodali ste %{num} %{text} Approve this translation

saving

snimam Approve this translation

Vote for this idea

Glasaj za ovu ideju Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Admini, molimo <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">konfigurirajte svoj UserVoice korisnički račun</a> kako biste počeli prikupljati povratne informacije. Approve this translation

Continue

Nastavi Approve this translation

Load more ideas

Učitaj još ideja Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Ove instrukcije su namijenjene administratorima kako bi konfigurirali svoj UserVoice tab za povratne informacije. Ako pokušavate napustiti tab povratne informacije, molimo vratite nam se brzo! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Prijavite se na vašu UserVoice administracijsku konzolu Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Registrirajte vašu Facebook stranicu ili aplikaciju Approve this translation

View comments (%{num})

Pogledaj komentare (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Vaša nova oznaka za povratne informacije je skoro spremna! Approve this translation

Create idea

Napravi ideju Approve this translation

awaiting moderator approval

čeka moderatorovo odobrenje Approve this translation

Voting has closed

Glasanje je zatvoreno Approve this translation

Profile

Profil Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Ova Facebook aplikacija koristi UserVoice feedback sistem kako bi prikupio povratne informacije. Kako biste napravili ideju, glasali ili ostavljali komentare, morate autorizirati UserVoice feedback aplikaciju i prihvatiti %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

Odgovor od %{name} Approve this translation

Update Search

Ponovno pretraži Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Glasujte za sličnu ideju, ili dodati svoju ideju u nastavku Approve this translation

You have %{num} remaining!

1 Imate %{num} preostala! Approve this translation

All Feedback

1 Sve povratne informacije Approve this translation

Hot

Vruće Approve this translation

My Feedback

1 Moja ocjena Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Svaka osoba dobiva ograničeni broj glasova za poticanje najbolje ideje moguće. Ako vam ponestane, ne brinite, postoji nekoliko načina na koje možete dobiti vaše glasove natrag! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

<strong>Možete promijeniti broj glasova ste već cast</strong> za ideje. Kliknite na "Moj Povratne informacije" tab kako biste vidjeli koje ideje ste podržani, uklanjanje glasova će vam omogućiti da glasuju za stvaranje i druge ideje. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Također možete komentirati bilo kakvu ideju, bez obzira koliko glasova imate! Approve this translation

on %{date}

na %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Napišite komentar Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Kako konfigurirati UserVoice tab Povratne informacije Approve this translation

Add your idea

1 Dodajte svoju ideju Approve this translation

What happens if I run out of votes?

1 Što se događa ako ostanete bez glasova? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

U cilju stvaranja ideja, glasova i ostavite komentare, morate odobriti sustav UserVoice povratne informacije. Želite li to učiniti sada? Approve this translation

Request for Permission

1 Zahtjev za dopuštenje Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Žao nam je, nešto je pošlo po krivu. Approve this translation

A title is required for your idea

Naslov je potreban za kreiranje ideje Approve this translation

Error!

1 Pogreška! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

1 Molimo provjerite jeste li unijeli svoju ideju prije nego što pritisnete "Nastavi". Approve this translation

Whoops

1 Ups Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Hvala na prijedlogu. Mi ćemo ga objaviti čim administratori dobiti priliku da ga odobri. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Izgleda kao da ste bili zauzeti, ali ne brinite, čim jedan od vaših ideja je završen ćete dobiti one glasova natrag! Approve this translation

Not enough votes!

1 Nije dovoljno glasova! Approve this translation

Accepted

1 Prihvaćeno Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

<strong>Glasova vam cast za ideje vratiti kada</strong> admin zatvori ideja Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Prikupljanje povratnih informacija od svojih navijača je super jednostavno! Za instalaciju, slijedite ove brze korake: Approve this translation

Create one for free!

Stvoriti jedan za besplatno! Approve this translation