Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1023
 3. Reviewed
  1232
 4. All
  2255
 5. Health
Displaying 1151 - 1200 of 1232

Read our developer documentation to learn more about how to get the most out of your UserVoice widget.

Lees onze documentatie voor ontwikkelaars voor meer informatie over hoe je het meeste uit je UserVoice widget haalt. Approve this translation

Autoprompts

1 Autoprompts Approve this translation

Classic widget

Klassieke widget Approve this translation

Looking for the classic UserVoice experience? You've found it.

1 Op zoek naar de klassieke UserVoice ervaring? Je hebt het gevonden. Approve this translation

Legacy widget

Oude widget Approve this translation

Organization name and website

1 Organisatienaam en website Approve this translation

Language and time zone

1 Taal en tijdzone Approve this translation

Edit language and time zone

1 Bewerk taal en tijdzone Approve this translation

Permanently delete %{domain}

Verwijder %{domain} definitief Approve this translation

Ticket fields

1 Ticket velden Approve this translation

Add or remove forums or change individual forum settings.

Maak of verwijder forums of verander individuele forum instellingen. Approve this translation

Change your display name, password, email signature, and more!

1 Verander je weergavenaam, wachtwoord, e-mail handtekening, en meer! Approve this translation

Enable or disable email notifications when certain events occur in UserVoice.

In- of uitschakelen e-mail notificaties bij bepaalde gebeurtenissen in UserVoice. Approve this translation

Ticket fields, queues, and rules

1 Ticket velden, wachtrijen, en regels Approve this translation

Customize the way the ticketing system works.

Pas de manier aan waarop het ticket systeem werkt. Approve this translation

Article topics

1 Artikel onderwerpen Approve this translation

Edit the topics associated with your knowledge base articles.

Bewerk de onderwerpen die verband houden met je kennisbank artikelen. Approve this translation

Use your own email addresses (like support@example.com) when receiving and answering tickets.

Gebruik je eigen e-mailadressen (zoals helpdesk@voorbeeld.com) bij het ontvangen en beantwoorden van tickets. Approve this translation

Change your plan, payment information, timezone and language, or delete your account.

Verander je abonnement, betalingsgegevens, tijdzone en taal, of verwijder je account. Approve this translation

Export data

1 Gegevens exporteren Approve this translation

Users, tickets, and articles.

Gebruikers, tickets en artikelen. Approve this translation

Ticket rules

1 Ticket regels Approve this translation

Ticket settings

1 Ticket instellingen Approve this translation

Add and modify the fields that are associated with tickets.

1 Toevoegen en wijzigen van de velden die worden geassocieerd met tickets. Approve this translation

Add and modify the support queues.

Toevoegen en wijzigen van de helpdesk wachtrijen. Approve this translation

Customize how tickets are delivered and organized.

Aanpassen hoe tickets afgeleverd en georganiseerd worden. Approve this translation

Invitations

1 Uitnodigingen Approve this translation

Gadgets

1 Gadgets Approve this translation

Add gadgets to the UserVoice Inspector for apps like Twitter, Salesforce, Sugar CRM, or your own app.

Gadgets toevoegen aan de UserVoice Inspector voor apps zoals Twitter, Salesforce, Sugar CRM of je eigen app. Approve this translation

Service hooks

Service hooks Approve this translation

Push notifications to other external services like HipChat, Sugar CRM, Pardot, or your own custom service.

Push notificaties naar andere externe diensten zoals HipChat, Sugar CRM, Pardot of je eigen aangepaste dienst. Approve this translation

Google Analytics

1 Google Analytics Approve this translation

Edit Google Analytics

1 Bewerk Google Analytics Approve this translation

Manage your API keys for external services or your own scripts and applications.

Beheer je API-sleutels voor externe diensten of je eigen scripts en applicaties. Approve this translation

Auto-close

1 Automatisch sluiten Approve this translation

Appearance and features

Uiterlijk en functionaliteit Approve this translation

The URL your portal site is hosted at. You can also use your own domain alias.

De URL waarop je portal gehost wordt. Je kunt ook je eigen domeinnaam alias gebruiken. Approve this translation

User authentication

Gebruiker authenticatie Approve this translation

View logs and error messages from single sign-on sessions.

1 Bekijk de logs en foutmeldingen van single sign-on sessies. Approve this translation

Successes

1 Successen Approve this translation

%{time} local time

1 %{time} plaatselijke tijd Approve this translation

and 1 other

1 en 1 andere Approve this translation

and %{count} others

1 en %{count} anderen Approve this translation

Notified

Aangekondigd Approve this translation

View original message

1 Bekijk originele bericht Approve this translation

Show more

1 Meer tonen Approve this translation

Create canned response

1 Maak standaardantwoord Approve this translation

Not available on your current plan.

Niet beschikbaar binnen je huidige abonnement. Approve this translation

Twitter handle is required if you want to use {{twitter_handle}} in the default tweet text

Twitter gebruikersnaam is nodig als je {{twitter_handle}} wilt gebruiken in de standaard tweet tekst Approve this translation

Accounts

1 Accounts Approve this translation