Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  66
 3. Reviewed
  81
 4. All
  147
 5. Health
Displaying 51 - 66 of 66

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Status wewnętrzny został zaktualizowany w związku z pomysłem, dla którego zebrano opinie klientów. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Status wewnętrzny został zaktualizowany zgodnie z pomysłem, który obserwujesz. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Schwytałeś %{count}%{object_name} dla tego pomysłu: Approve this translation

piece of feedback

kawałek opinii Approve this translation

pieces of feedback

informacje zwrotne Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Status został zaktualizowany w związku z pomysłem, który uzyskałeś od klientów: Approve this translation

Access request to UserVoice

Żądanie dostępu do UserVoice Approve this translation

turn on images

włącz obrazy Approve this translation

Reminder!

Przypomnienie! Approve this translation

Final Reminder!

Ostatnie przypomnienie! Approve this translation

gave feedback about %{url}

wyraził opinię na temat%{url} Approve this translation

gave feedback

dał opinię Approve this translation

Hi!

Cześć! Approve this translation

Your export is now ready to be downloaded. Click the following link(s) to download your export.

Twój eksport jest teraz gotowy do pobrania. Kliknij poniższe łącza, aby pobrać eksport. Approve this translation

UserVoice Team

Zespół UserVoice Approve this translation

Reported by %{n} user(s)

Zgłoszony przez%{n} użytkownik (użytkownicy) Approve this translation