Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  126
 3. Reviewed
  189
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 126

1 search result

1 paieškos rezultatas Approve this translation

Settings and activity

Nustatymai ir veikla Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Verskite idėjas ir komentarus Approve this translation

Choose language:

Pasirinkite kalbą: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Ar tikrai norite ištrinti priedą? Approve this translation

There was an error during translation

Vertimo metu įvyko klaida Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Ištrinti idėją %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Redaguoti idėją %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Gaukite būsenos atnaujinimus, kad gaučiau klientų atsiliepimus Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Šiame puslapyje nėra idėjų ar komentarų, kuriuos būtų galima išversti Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Bendraautorių įžvalgos el. Pašto prenumerata Approve this translation

Receive monthly email

Gaukite mėnesinį el. Laišką Approve this translation

Your request has been cancelled.

Jūsų užklausa buvo atšaukta. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Patvirtinkite savo sprendimą atsisakyti šios idėjos. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Patvirtinkite savo sprendimą ištrinti šią idėją. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Patvirtinkite savo sprendimą paskelbti šią idėją. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Patvirtinkite savo sprendimą patvirtinti šią idėją. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Patvirtinkite savo sprendimą pažymėti šią idėją kaip šlamštą. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Patvirtinkite savo sprendimą uždaryti šį bilietą. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Patvirtinkite savo sprendimą ištrinti šį bilietą. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Patvirtinkite savo sprendimą pažymėti šį bilietą kaip šlamštą. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Patvirtinkite savo sprendimą paskelbti šį komentarą. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Patvirtinkite savo sprendimą patvirtinti šį komentarą. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Patvirtinkite savo sprendimą ištrinti šį komentarą. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Patvirtinkite savo sprendimą pažymėti šį komentarą kaip šlamštą. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Patvirtinkite savo sprendimą išlaikyti savo profilį. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Patvirtinkite savo sprendimą atsisakyti prenumeratos. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} pasiūlė Approve this translation

%{user} wrote

%{user} rašė Approve this translation

Contributor Console

Bendraautorių pultas Approve this translation

We're glad you're here

Džiaugiamės, kad esate čia Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Jei norite pateikti atsiliepimų, prisijunkite Approve this translation

Required consent not provided

Reikalingas sutikimas nepateiktas Approve this translation

Confirm your password

Patvirtinkite savo slaptažodį Approve this translation

Create your profile

Sukurkite savo profilį Approve this translation

Or sign up with email

Arba užsiregistruokite el Approve this translation

Username (optional)

Vartotojo vardas (neprivaloma) Approve this translation

Job Title (optional)

Darbo pavadinimas (neprivaloma) Approve this translation

Create Password

Sukurti slaptažodį Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Slaptažodį turi sudaryti mažiausiai 8 simboliai Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Jame turi būti bent viena mažoji ir viena didžioji raidė Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Reikia bent vieno simbolio ($,!, @, _, *Ir tt) Approve this translation

Password must include one number or more

Slaptažodį turi sudaryti vienas ar daugiau skaičių Approve this translation

Passwords do not match

Slaptažodžiai nesutampa Approve this translation

SIGN UP

REGISTRUOTIS Approve this translation

Or sign up with email:

Arba užsiregistruokite el. Approve this translation

Sign up with:

Užsiregistruokite su: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

Ši svetainė yra apribota. Prašome prisijungti. Approve this translation

Idea submission confirmation

Idėjos pateikimo patvirtinimas Approve this translation