Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  79
 3. Reviewed
  113
 4. All
  192
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 113

Powered by UserVoice

Služba od UserVoice Approve this translation

Spam

1 Spam Approve this translation

Uncategorized

2 Nezaradené Approve this translation

%{num} comments

%{num} komentárov Approve this translation

%{num} comment

1 %{num} komentár Approve this translation

Idea held for approval

1 Nápad na schválenie Approve this translation

Approve

1 Schváliť Approve this translation

Unsubscribe

2 Odhlásiť sa Approve this translation

Ignore Flags

1 Ignorujte vlajky Approve this translation

Visit our notifications forum

2 Navštívte naše notifikačné fórum Approve this translation

Too much email?

2 Priveľa e-mailov? Approve this translation

How can we improve this email?

2 Ako môžeme vylepšiť tento e-mail? Approve this translation

votes

1 hlasy Approve this translation

commented on

1 komentované dňa Approve this translation

New note

1 Nová poznámka Approve this translation

Posted in

1 Odoslané v Approve this translation

Edit your email notifications

2 Editujte Vaše e-mailové notifikácie Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

2 Označené vlajočkou %{n} užívateľom (užívateľmi) Approve this translation

User

1 Užívateľ Approve this translation

sent a ticket

poslal tiket Approve this translation

Moderate idea: '%{title}'

1 Moderuj nápad: '%{title}' Approve this translation

New comment on '%{title}'

2 Nový komentár na '%{title}' Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been denied.

1 Vaša žiadosť na prístup %{name} na%{sitename} bola zamietnutá Approve this translation

Please moderate

1 Prosím moderujte Approve this translation

on

na Approve this translation

%{n} items are awaiting moderation

%{n} položiek čaká na moderáciu Approve this translation

Daily summary for

2 Denný súhrn pre Approve this translation

Your access request has been approved

2 Vaša žiadosť o prístup bola schválená Approve this translation

View ticket

1 Zobraz tiket Approve this translation

Click here to sign in to the forum

1 Kliknite sem na prihlásenie sa do fóra Approve this translation

Click here to sign in and change your password

Kliknite sem na prihlásenie a zmenu Vášho hesla Approve this translation

Click here to sign in to %{host}

1 Kliknite sem na prihlásenie sa do %{host} Approve this translation

%{num} vote

%{num} hlas Approve this translation

Comment held for approval

Komentár na schválenie Approve this translation

We're sorry

1 Je nám ľúto Approve this translation

Moderate comment: '%{title}'

1 Moderuj komentár: '%{title}' Approve this translation

New comment on

Nový komentár o Approve this translation

new status update

nová zmena statusu Approve this translation

new comments

2 nové komentáre Approve this translation

new status updates

nové zmeny statusu Approve this translation

None

1 Žiadny Approve this translation

%{name} added a note to '%{title}'

2 %{name} pridal poznámku k '%{title}' Approve this translation

You're invited!

Ste pozvaný! Approve this translation

Add a note

Pridajte poznámku Approve this translation

New idea: '%{title}'

2 Nový nápad: '%{title}' Approve this translation

%{num} votes

%{num} hlasy Approve this translation

Forgot your password? We can help!

Zabudli ste heslo? Pomôžeme vám. Approve this translation

You've been invited to join <strong>%{forum_link}</strong> on <em>%{sitename}</em>. This is a private, invitation-only forum to find and discuss the best ideas from people like yourself.

Boli ste pozvaní, aby ste vstúpili do %{forum_link} na%{sitename}. Toto je fórum výlučne pre pozvaných s cieľom hľadať a diskutovať o najlepších nápadoch od ľudí ako ste Vy. Approve this translation

You've been invited to the private forum, %{name}

2 Boli ste pozvaný na súkromné fórum, %{name} Approve this translation

Data export

2 Export dát Approve this translation